Finansregnskap; oppgaver med løsninger

Finansregnskap; oppgaver med løsninger - André Tofteland | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
André Tofteland
DIMENSJON
9,82 MB
FILNAVN
Finansregnskap; oppgaver med løsninger.pdf
ISBN
8630565131481

BESKRIVELSE

Finansregnskap vurdering og analyse gir en solid fremstilling av problemstillinger knyttet til utarbeidelse og presentasjon av årsregnskapet. Det er i boken lagt vekt på å utvikle god forståelse for sentrale måleproblemer ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Samtidig er bruken av regnskapet til analyseformål grundig behandlet. Boken er skrevet for faget Finansregnskap i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Denne oppgavesamlingen inneholder oppgaver av forskjellig vanskelighetsgrad og av ulikt omfang. Oppbyggingen følger læreboken og i tillegg er det tatt med tidligere eksamensoppgaver. Det er utarbeidet løsningsforslag til de aller fleste oppgavene. André Tofteland er siviløkonom HAE og instituttleder ved Handelshøyskolen ved UiA, Universitetet i Agder. Tofteland var tidligere medlem av NRS Regnskapsstandardstyret (RSS) og av Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Denne boken tilhører del to av Fagbokforlagets læreverk i finansregnskap, som består av tre lærebøker med tilhørende oppgavesamlinger. Læreverket har en innbyrdes sammenheng faglig og pedagogisk, og dekker hele emnet finansregnskap i bachelorstudiene i revisjon og i økonomi og administrasjon. Bøkene bygger på forfatternes undervisningserfaring fra Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Norges Handelshøyskole og Handelshøgskolen i Bodø.

Boka er à jour med regnskapsloven og andre relevante lover, og de nye utbyttereglene blir behandlet. BUS402 Finansregnskap I er identisk med MRR412 Finansregnskap I. MRR412E/BUS402E Financial Accounting I (tidligere BUS447) tilsvarer MRR412/BUS402 Finansregnskap I og disse kan ikke kombineres. Her finner du nettressursene til Baksaas og Hansen: Finansregnskap med analyse, 2.

løsning av måleproblemer, presentasjonsmessige utfordringer og dokumentasjonskrav. Postene under gjennomgås.

RELATERTE BØKER