Hjem og skole

Hjem og skole - Thomas Nordahl | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Thomas Nordahl
DIMENSJON
6,68 MB
FILNAVN
Hjem og skole.pdf
ISBN
6273418294881

BESKRIVELSE

Samarbeid mellom hjem og skole angår alle lærere og alle foreldre som har barn i grunnskole og videregående skole opplæring. Hvem har ansvaret for å skape dette samarbeidet? Forskning viser at lærere mangler kompetanse om hvordan samarbeidet mellom hjem og skole bør foregå. Samtidig har Utdanningsdepartementet uttrykt et ønske om å bedre dette samarbeidet. Denne boka gir foreldre, lærere og skoleledere hjelp til å styrke et slikt samarbeid på best mulig måte. Forfatteren gjennomgår og presenterer eksisterende kunnskap om hva som kjennetegner dette samarbeidet, og hvilken betydning det har for barnas læringsutbytte. Videre beskriver han prinsipper og gir konkrete eksempler på hvordan samarbeidet mellom hjem og skole kan fungere best mulig. Boka er skrevet for både praktiserende lærere i skolen og for foreldre, og den retter seg også mot lærerstudenter i både grunnutdanning, videreutdanning og innenfor spesialpedagogikken. 2. utgave av boka er oppdatert i henhold til nye lover, forskrifter og bestemmelser. Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark. Han har tidligere arbeidet som forsker ved NOVA. Han er leder ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning og prosjektleder for flere større forskningsprosjekter.

Videre beskriver han prinsipper og gir konkrete eksempler på hvordan samarbeidet mellom hjem og skole kan fungere best mulig. Skolen skal legge til rette for gode dialoger, så foreldre og skole kan komme fram til felles beslutninger til beste for elevenes læring og utvikling. Et godt samarbeid mellom hjem og skole krever derfor noe mer enn å bare informere foreldrene.

I og med at itslearning henter data fra Vigilo, er også denne foreldreportalen stengt. Samarbeid hjem - skole. Et godt samarbeid mellom hjem og skole er en viktig forutsetning for at barn og unge skal få et godt læringsmiljø.

RELATERTE BØKER