Tidlig innsats i tidlig barndom

Tidlig innsats i tidlig barndom lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,38 MB
FILNAVN
Tidlig innsats i tidlig barndom.pdf
ISBN
5481478601337

BESKRIVELSE

Tidlig innsats for alle barn er et aktuelt tema i den pedagogiske debatten. Denne boka omhandler tidlig innsats med spesialpedagogisk hjelp som omdreiningspunkt. I ti kapitler drøfter forfatterne temaet fra forskjellige synsvinkler, så som historisk og ideologisk, resiliens og forebygging, kartlegging, organisering og tiltak, samarbeid, diagnostisering og normalitet. Samlet representerer boka et bredt spekter av synspunkter der hver stemme supplerer de andre, samtidig som det enkelte kapittel står som selvstendig ledd i antologien. Boka henvender seg til forskere og studenter i spesialpedagogikk og andre fagområder som pedagogikk, psykologi, helse- og sosialfag.

En kandidat med fullført masterutdanning har inngående kunnskap om faget spesialpedagogikks sammensatte egenart og teoretiske grunnlag med særskilt fokus på tidlig innsats i tidlig alder Tidlig innsats. Et åpent digitalt verktøy for enkel tilnærming i arbeidet med barn og unge.

Denne boka omhandler tidlig innsats med spesialpedagogisk hjelp som omdreiningspunkt. I ti kapitler drøfter forfatterne temaet fra forskjellige synsvinkler, så som historisk og ideologisk, resiliens og forebygging, kartlegging, organisering og tiltak, samarbeid ... Begrepet «tidlig innsats» har blitt brukt på litt ulike måter, men er kanskje spesielt forbundet med tiltak i barnehagen.

RELATERTE BØKER