Danning, didaktisk praksis og forskning

Danning, didaktisk praksis og forskning - Thorolf Krüger | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Thorolf Krüger
DIMENSJON
3,59 MB
FILNAVN
Danning, didaktisk praksis og forskning.pdf
ISBN
3425574391538

BESKRIVELSE

Hvordan tenker vi om begrepene danning, didaktisk praksis og forskning? Hva gjør måten vi forstår dem på, og sammenhenger mellom dem, med hva slags innsikt de kan generere? I en åpen, problematiserende form og med nærhet til konkret utdannings- og forskningspraksis tilbyr denne boken et repertoar av tenkemåter og begreper som kan bidra til at man ser utdanning og undervisning i et nytt lys. Bokens innhold er organisert og formet gjennom et romlig orientert sosiokulturelt perspektiv. Det curriculære rommet er bokens grunnbegrep. Det refererer til det kulturelt konstituerte rommet hvor vår hverdagspraksis utfolder seg, et rom som gjør det mulig å forstå sammenhenger mellom diskursive praksiser og makt/viten-mekanismer og hvordan de styrer og former individer. Undervisning blir i et slikt perspektiv å forstå som et ensemble av diskursive praksiser. I den forstand handler boken på en særlig måte om danningsmekanismer, didaktiske strategier og endring Thorolf Krüger har siden 2003 vært professor ved Høgskolen i Bergen, nå Høgskulen på Vestlandet. Han har vært prodekan for forskning, og bidratt i oppbygging og drift av høgskolens doktorgradsprogram. Han har i tillegg vært engasjert i etableringen av nasjonale forskerutdanningsinstitusjoner, eksempelvis Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Krüger har publisert en rekke artikler og fagbøker, både nasjonalt og internasjonalt. Han har vært mye brukt som foredragsholder og opponent på disputaser.

skal man forstå hvordan forskningsmessige spørsmål, eller spenninger mellom forskning og lærerpraksis, blir konstruert, generert og formet innenfor ... Manglende oppmerksomhet mot det konstruerende og formaterende aspekt ved didaktisk praksis og mot danningens vilkår Innenfor didaktisk virksomhet brukes ofte begreper som f.eks. autoritet ... 34.

Se flere bøker fra Thorolf Krüger. Både datapresentasjonen og analysen har vist at scenariodidaktikk knyttet til et kontroversielt tema kan være egnet for utvikling av demokratifremmende undervisning. En slik didaktisk praksis fremmer demokratiet, for den bidrar til at unge medborgere velger å delta i en deliberativ debatt. Ønsker du å laste ned en Danning, didaktisk praksis og forskning-bok? Bra valg! På vår hjemmeside lesclefsdor2018seoul.org finner du boken Danning, didaktisk praksis og forskning og andre bøker av forfatteren Thorolf Krüger. Danning, didaktisk praksis og forskning et romorientert perspektiv Krüger, Thorolf.

RELATERTE BØKER