Medisinsk antropologi

Medisinsk antropologi - Benedicte Ingstad | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Benedicte Ingstad
DIMENSJON
11,50 MB
FILNAVN
Medisinsk antropologi.pdf
ISBN
9443867333898

BESKRIVELSE

Dette er en innføringsbok i fagfeltet medisinsk antropologi, den første i sitt slag på norsk. Den er beregnet på studenter i ulike helsefagutdanninger samt studenter i sosialantropologi og nærliggende fagområder som ønsker en første introduksjon til temaet. Fagfeltet medisinsk antropologi kan sies å ligge i skjæringsfeltet mellom antropologi og (samfunns)medisin. Det henter sitt metodiske og teoretiske fundament fra sosialantropologi og sine tematiske områder fra medisin. Faget har sterke tradisjoner i USA og England og har i de siste tiårene fanget interesse i mange europeiske land, deriblant Norge. Boken har to hovedlinjer. Dels søker den å vise noe av det globale og kulturelle mangfoldet når det gjelder helse- og sykdomsoppfatninger, behandling og forebygging. Dels har den et komparativt perspektiv, der hensikten er å vise hva vi kan lære om «oss selv» ved forståelsen av «de andre». Boken anlegger et perspektiv på den moderne medisinen der den blir studert som en av mange måter å forholde seg til de grunnleggende spørsmålene om liv og død, sykdom og helse på. Benedicte Ingstad høster i denne boken rikt av sitt eget feltmateriale og forskningserfaringer fra inn- og utland. Andre norske forskningsarbeider på feltet blir også presentert som eksempler på linje med anerkjente utenlandske arbeider i medisinsk antropologi. Benedicte Ingstad er professor i medisinsk antropologi ved Seksjon for medisinsk antropologi og sosialmedisin, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo. Hun har også en deltids stilling hos SINTEF-Helse.

Nov 10, 2017. Antropolog og jurist Tone Seppola-Edvardsen, pt ansatt hos NSDM, forsvarte sin ph.D-avhandling i helsevitenskap tirsdag 14.

Derav dei to synonyme omgrepa «medisinsk antropologi» og «helseantropologi». Benedicte Ingstad er ein av nestorane i norsk sosialantropologi. Medisinsk antropologi er studiet av hvordan kulturelle, økologiske, sosiale og historiske krefter påvirker legemiddel som brukes i et bestemt samfunn, samt hvordan disse kreftene påvirker den enkeltes helse, helsen til en bestemt samfunnet, og miljø stabilitet i en region. Disputas: Kristine Nystad - Medisinsk antropologi Cand.polit.

RELATERTE BØKER