Pasientjournalloven og helseregisterloven

Pasientjournalloven og helseregisterloven - Sverre Engelschiøn, Elisabeth Vigerust | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Sverre Engelschiøn, Elisabeth Vigerust
DIMENSJON
12,73 MB
FILNAVN
Pasientjournalloven og helseregisterloven.pdf
ISBN
3476253349065

BESKRIVELSE

Denne boken inneholder grundige kommentarer til pasientjournalloven og helseregisterloven.Pasientjournalloven gjelder bruk av helseopplysninger for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp. Det følger av loven at de opplysningene som er nødvendige for at pasientene skal få best mulig helsehjelp, skal være tilgjengelige for helsepersonell. Samtidig skal loven sikre at opplysningene er tilgjengelige kun for dem som har behov for dem. Helseregisterloven gjelder for helseregistre som brukes til statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap. Loven gir regler for etablering av helseregistre.EUs personvernforordning (GDPR) kom til anvendelse i Norge 20. juli 2018 og er nå hovedloven om personvern også i helsesektoren. For å tegne et mer dekkende bilde av dagens rettstilstand har forfatterne derfor innarbeidet de viktigste reglene i forordningen i kommentarene til de enkelte lovbestemmelsene.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på Juridika.no.

juli 1999 nr 63 (pasient- og brukerrettighetsloven) har det formål å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten, jf. § 1. Denne oppdaterte og utvidede artikkelen er uttrykk for den rettslige reguleringen av temaet pr 1.11.2016.) 1.

I tillegg til dagens forskrifter vil bestemmelsen blant annet gi hjemmel for forskrift om saksbehandling, administrasjon og kontroll av økonomisk oppgjør og forskrivning av helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus. Pasientjournalloven og helseregisterloven Stortinget har vedtatt en ny pasientjournallov som skal legge til rette for at helsepersonell som yter helsehjelp, skal kunne få relevante og nødvendige opplysninger på en rask og effektiv måte, uavhengig av hvor pasienten har fått helsehjelp tidligere. Universitetsforlaget utvikler og utgir faglitteratur av høy kvalitet. Forlaget har en ledende posisjon, og våre forfattere er blant landets fremste på sine fagfelt. Pasientjournalloven og helseregisterloven Til innholdsfortegnelse.

RELATERTE BØKER