Sosial dumping

Sosial dumping - Jan-Erik Støstad | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jan-Erik Støstad
DIMENSJON
4,47 MB
FILNAVN
Sosial dumping.pdf
ISBN
3325772689597

BESKRIVELSE

Denne boka viser hvorfor sosial dumping kan berøre store deler av det norske arbeidslivet.Sosial dumping med lav lønn, lang arbeidstid, svakt stillingsvern og dårlig HMS er ikke bare uakseptabelt: Det fører til at useriøse bedrifter vinner kontrakter og setter arbeidsvilkår under press. Dermed får utbredt sosial dumping konsekvenser for de seriøse virksomhetene og vanlige, norske arbeidstakere. Også organisasjonene i arbeidslivet kan svekkes. I så fall rammes en pilar i den norske samfunnsmodellen.Norges gode arbeidsliv er sårbart etter utvidelsen av EU østover og krisa i Øst- og Sør-Europa. Hvis det politisk skulle bli åpnet opp for flere midlertidige ansettelser, øker trusselen mot den norske modellen.Boka drøfter hva sosial dumping er, hva som er drivkreftene bak, hvordan dette har usikre, men viktige samfunnsvirkninger, og hva som bør gjøres for å få kontroll på problemet.

Vi erfarer dessverre at sosial dumping nedtones av regjeringen. Den kriminaliteten som går ut over arbeidsgiverne prioriteres framfor pensjons- og lønnstyveriene som arbeidere utsettes for.

I Norge har begrepet særlig blitt brukt på arbeidstakere fra Øst-Europa. Norsk arbeidsliv er preget av ryddighet og gode arbeidsforhold. Likevel er sosial dumping og useriøsitet et problem i noen bransjer.

RELATERTE BØKER