Reelle tall i arbeid

Reelle tall i arbeid - Olav G. Dovland, Petter Pettersen | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Olav G. Dovland, Petter Pettersen
DIMENSJON
11,92 MB
FILNAVN
Reelle tall i arbeid.pdf
ISBN
1366148081035

BESKRIVELSE

Fagfeltet reell analyse kan godt kalles teorien bak kalkulus, eller funksjonslære. Det som får resultatene i kalkulus til å være sanne, er den såkalte kompletthetsegenskapen til de reelle tallene. Forståelsen av de reelle tallene er derfor helt essensielt i reell analyse og er et hovedfokus i boka. Det som først og fremst kjennetegner Reelle tall i arbeid, er fokuseringen på viktigheten av egenskapene ved de reelle tallene og det at forfatterne har forsøkt å la framstillinga skille seg tydelig fra den typiske innføringsboka i reell analyse. Reelle tall i arbeid er i utgangspunktet skrevet som ei lærebok i reell analyse tilpasset masterutdanningen for matematikklektorer som skal jobbe på ungdomstrinnet og i videregående skole. Men den inneholder også det en vanligvis forbinder med et innføringskurs i reell analyse, slik at den er ment å passe også for studenter i ren og anvendt matematikk.

Eksempler på tallintervaller er [1, 3], 〈 1, 3 〉, 〈 1, 3] og [1, 3 〉 Det første intervallet inkluderer tallene 1 og 3 i tillegg til alle reelle tall mellom disse to tallene. Dette er et lukket intervall. er i sosialt arbeid (Hutchinson og Oltedal 2010) ved at sosialt arbeid er basert på humanistiske og demokra-tiske verdier.

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. (Hvis du bare vil bli kvitt feilindikatoren uten å konvertere tallet, klikker du Ignorer feil.) Denne handlingen konverterer tallene som er lagret som tekst, tilbake til tall. Når du har konvertert de tekstformaterte tallene til ordinære tall, kan du endre måten tallene vises på i cellen ved å bruke eller tilpasse et tallformat. Fakultet eller fakultetsfunksjonen er matematisk funksjon som har naturlige tall som argument.

RELATERTE BØKER