Forskningssirkler som modell for fagutvikling

Forskningssirkler som modell for fagutvikling Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
12,19 MB
FILNAVN
Forskningssirkler som modell for fagutvikling.pdf
ISBN
2128883677262

BESKRIVELSE

Kunnskapsbasert praksis (KBP) innebærer at fagutøvere i praksisbruker ulike kunnskapskilder: forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerens kunnskap og behov. Her presenteres en antologi om forskningssirkler som modell for fagutvikling i tjenestetilbud til personer som har utviklingshemming. Det er erfaringer og kunnskap fra tre forskningssirkler: 1. Utviklingshemming og psykisk helse, 2. Utviklingshemming og utfordrende atferd og 3. Samspill og kommunikasjon med personer som har utviklingshemming av alvorlig grad. Forskningssirkler er tidligere utprøvd som modell for kompetanseutvikling både i Sverige og Norge. I Norge er forskningssirkler utprøvd både i barnevernstjenester og i utdanningssektoren. Så langt vi vet, er dette første gang forskningssirkler er utprøvd i tjenesteområder for utviklingshemmede.Boken er skrevet for bachelorstudenter innenfor helsefag (vernepleie, ergoterapi mfl.) og i noen grad for masterstudenter.Laila Luteberget er førstelektor ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole, Campus Sandnes.De øvrige bidragsyterne presenteres i boken: Ulf Berge, Kirsten Jæger Fjetland, Tor Magne Fjetland, Anita Gjermestad, Vibeke Glørstad, Elisabeth Kiær, Maja Nielsen, Aase Ramsfjell og Dag Einar Winsnes.

Forskningssirkler som metode for kunnskaps- Fagutvikling og medborgerskap 2019. Den sårbare overgangen 2019.

Kompetanse omfatter de kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som har betydning for å gjennomføre en definert oppgave på en tilfredsstillende måte. Et annet begrep som ofte brukes synonymt med fagutvikling er forskning. Forskningssirkler som modell for fagutvikling: erfaringer fra tjenestetilbud … ISBN 9788215033488, 2019, 1.

RELATERTE BØKER