Tildeling av offentlige kontrakter

Tildeling av offentlige kontrakter - Kristian Jåtog Trygstad | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Kristian Jåtog Trygstad
DIMENSJON
6,2 MB
FILNAVN
Tildeling av offentlige kontrakter.pdf
ISBN
6629255688276

BESKRIVELSE

Hvert år foretar det offentlige anskaffelser for nesten 500 milliarder kroner. De fleste av disse anskaffelsene inngås etter forutgående konkurranser. Denne boken gir en systematisk fremstilling av de rettslige rammene for valg av tilbud i disse konkurransene. Her gis en oppdatert gjennomgang av hvordan tildelingskriterier skal presenteres, og hvilke egenskaper ved tilbudene som kan premieres gjennom tildelingskriteriene. Det gis også en oppdatert redegjørelse for de rettslige rammene for tilbudsevalueringen. De fleste tvister om tildeling av offentlige kontrakter gjelder tilbudsevalueringen. Denne andreutgaven av boken er utvidet med to nye deler, som tar for seg krav til evaluering av tilbudene opp mot de ulike tildelingskriteriene og krav til den samlede vurderingen av hvilket tilbud som gir det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet. Styrker og svakheter ved de mest brukte evalueringsmetodenedrøftes, og grenser mellom rettslige krav og det innkjøpsfaglige skjønnet trekkes opp. Boken tar utgangspunkt i forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016, men den dekker også reglene som gjelder for anskaffelser i forsyningssektoren. Tildeling av offentlige kontrakter vil være nyttig for alle som er involvert i offentlige anskaffelser, både på leverandør- og på oppdragsgiversiden.

Kristian Dahle Trygstad. Hvert år foretar det offentlige anskaffelser for over 200 milliarder kroner. At tildeling av offentlige kontrakter primært skjer på bakgrunn av det laveste tilbudet, gir leverandører et særskilt insentiv til å anvende lave lønns- og arbeidsvilkår.

Den bygger derfor på alminnelig anerkjent norsk rettskildelære, slik denne er framstilt hos for eksempel Eckhoff.7 Litteraturen om rettskildelære gir imidlertid ikke noen klar anvisning på den rettskildemessige betydningen av praksis fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser («KOFA»). I utgangspunktet skal alle kontrakter som offentlige virksomheter inngår gjennomføres etter konkurranse i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser. Kontrakter som inngås internt i virksomheten (innenfor samme rettssubjekt) er ikke omfattet av regelverket, og skjer i egenregi. ning ved tildeling av offentlige kontrakter.

RELATERTE BØKER