Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling

Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
4,87 MB
FILNAVN
Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling.pdf
ISBN
8171761200280

BESKRIVELSE

Kan tettere samhandling mellom fagfeltene sosialt arbeid og sosialpolitikk bidra til bedre velferdstjenester? En fellesnevner for bidragene i denne boken er å undersøke hvordan velferdsytelser og -tjenester til den enkelte, familier og grupper fordeles, iverksettes og utøves i praksis. For å skape et best mulig tjenestetilbud til den enkelte borger må sosialfaglig praksis og politikkutforming ses i sammenheng, hevder forfatterne. Ikke minst er forfatterne opptatt av å reflektere over det sammensatte og komplekse ved sosialpolitikk og sosialt arbeid som fag og perspektiv. Første del handler om sosialt arbeid og sosialpolitikk som fag og kunnskaps- og verdigrunnlag. I del to viser forfatterne hvordan samfunnets utfordringer kan analyseres fra ulike perspektiv, og at kunnskap kan frembringes på ulike måter. Del tre peker på noen av de overordnede utfordringer dagens sosialpolitikk og sosialfaglige praksis står overfor. I del fire danner sosialfaglig praksis utgangspunktet for en diskusjon av hvordan strukturelle føringer kan få direkte konsekvenser for enkeltmenneskers liv. Boken henvender seg til mastergradsstudenter innenfor sosialfagene og til dem som arbeider i det sosialfaglige praksisfeltet, samt politikkutformere på feltet. Med bidrag fra: Hilde A. Aamodt Wenche Bekken Espen Dahl Eivind Engebretsen Erika Gubrium Liv Mette Gulbrandsen Krisztina Gyüre Marit Haldar Rune Halvorsen Helle Cathrine Hansen Ira Malmberg-Heimonen Åsmund Hermansen Bjørn Hvinden Janne Thu Ilstad Simon Innvær Dag Jenssen Nicolay B. Johansen Monica Kjørstad Ivar Lødemel Borghild Løyland Sverre Moe Sidsel Natland Marianne Rugkåsa Mi Ah Schøyen May-Britt Solem Anne Grete Tøge Oddbjørg Skjær Ulvik Kjetil Wathne Kjetil A. van der Wel Einar Øverbye

Vitenskapelige publikasjoner. Et utvalg av Gubriums vitenskapelige publikasjoner: Gubrium, Erika; Hansen, Helle Cathrine (2019). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling Et svar på velferdsstatens utfordringer? TID: Torsdag 7.

Utdanningen kvalifiserer for arbeid med å forebygge, redusere og løse sosiale problemer. Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling Av Hilde Aamodt Forlag Fagbokforl. ISBN 9788245023572 Utgitt 2019 (1.

RELATERTE BØKER