Rettskildelære

Rettskildelære - Torstein Eckhoff, Jan E. Helgesen | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Torstein Eckhoff, Jan E. Helgesen
DIMENSJON
8,22 MB
FILNAVN
Rettskildelære.pdf
ISBN
9295274491714

BESKRIVELSE

Boken er en ajourføring og oppdatering av forrige utgave. Her behandles sentrale rettskildefaktorer, blant annet lovtekster, forarbeider, reelle hensyn, rettspraksis, annen praksis, og sedvaner samt rettsvitenskap. Den inneholder også en oversikt over utenlandske og folkerettslige rettskildefaktorer med relevans i norsk rett, også sett i lys av Høyesteretts plenumsdom fra juni 2000.

nSe for eksempel Rt 1993 s 1201 hvor det heter at "rimelighetsbetraktninger vil etter være viktige". nVidere bygger læren på en avveiningsmodell: man trekker slutninger fra en rekke rettskildefaktorer, avveier disse mot hverandre Norsk rettskildelære er i all hovedsak basert på Torstein Eckhoffs beskrivelse.

Praktisk rettskildelære er skrevet for alle som ønsker å finne frem til relevante juridiske kilder, enten i trykt eller elektronisk form. Pris: 312,-. innbundet, 2009.

RELATERTE BØKER