Hva er rett

Hva er rett - Hans Petter Graver | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Hans Petter Graver
DIMENSJON
9,58 MB
FILNAVN
Hva er rett.pdf
ISBN
6315977515617

BESKRIVELSE

«hva er RETT» drøfter hvordan retten får sin autoritet, forholdet mellom juss og politikk og juristenes særlige ansvar som hevet over retten. Forfatteren konkluderer med at det er viktig å utvikle juristene som rettens tjenere på en måte som gir dem individuell og sosial kraft. Kraft til å stå imot de sterke kreftene som trer inn og krever konformitet når staten føler seg truet og går til angrep på viktige verdier.Dette er en viktig bok som tegner bildet av alle rettens aspekter og som viser at hva som er rett blant annet blir bestemt gjennom juristenes utøvelse av den. Den vektlegger juristenes rolle og samfunnsansvar.I juni 2018 ble det avslørt fusk i opplegget til «The Stanford Prison Experiment», som omtales i boken på s. 113¿114 og s. 120 - 121. Hadde jeg kjent til dette, ville jeg aldri ha tatt med dette eksempelet eller vist til de konklusjoner Philip Zimbardo, som var ansvarlig for prosjektet, trekker fra det. De generelle poengene støttes likevel av ikke minst mange historiske erfaringer, selv om det kan gis alternative tolkninger av disse. Men når den klare støtten fra eksperimentell forskning svikter, kan det være grunn til å tenke gjennom spørsmålene på nytt: Er det ondskap som driver mennesker til onde handlinger, eller er det situasjonen?«Sett fra en jusstudents perspektiv, der den fremtidige juristtilværelsen kan komme i skyggen av pensumbøker og livet på lesesalen, er boken et friskt avbrekk.»Katrine Richter Winsnes i Stud.Jur 1/2011«Gravers bok er et viktig innspill i sentrale debatter omkring juristrollen. Han har et usedvanlig godt poeng når han hevder at "retten blir hva juristene gjør den til".»Espen Schaanning i Apollon 2/2011«Her er altså tale om en letlæst bog om jurister og ret, som kan anbefales alle med en interesse for at forstå juristers rolle i nutidens samfund. Og bogen lever efter min opfattelse godt op til den målsætning for bøgerne i denne serie, der handler om at give den viderekomne læser nye perspektiver på emnet.»Jørgen Dalberg Larsen i Tidsskrift for Rettsvitenskap 05/2011.

Hvem kan få offentlig AFP? Du kan ha rett til offentlig AFP hvis du . jobber på en arbeidsplass i offentlig sektor som har tariffavtale der AFP er en del av avtalen. «hva er RETT» drøfter hvordan retten får sin autoritet, forholdet mellom juss og politikk og juristenes særlige ansvar som hevet over retten.

Hvem kan få offentlig AFP? Du kan ha rett til offentlig AFP hvis du . jobber på en arbeidsplass i offentlig sektor som har tariffavtale der AFP er en del av avtalen. «hva er RETT» drøfter hvordan retten får sin autoritet, forholdet mellom juss og politikk og juristenes særlige ansvar som hevet over retten.

RELATERTE BØKER