Sosiale ulikheter og helse

Sosiale ulikheter og helse - Bjørgulf Claussen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Bjørgulf Claussen
DIMENSJON
12,89 MB
FILNAVN
Sosiale ulikheter og helse.pdf
ISBN
3529819102915

BESKRIVELSE

Hvordan kan det ha seg slik at en ekspedisjonssjef i et departement lever lenger enn en førstesekretær, eller en fagarbeider lenger enn en ufaglært? Hvorfor lever menn på Vindern i Oslo gjennomsnittlig 12 år lenger enn menn på Sagene-Torshov? Som medisinerstudent på 50-tallet lærte forfatteren at sammenhengen mellom sosiale ulikheter og helse hørte fortiden til - en urettferdig og gammeldags skjevhet som automatisk ville forsvinne i takt med økt levestandard. I dag viser forskning at tendensen har vært motsatt. Denne boka oppsummerer norske og andre vestlige undersøkelser av sosiale ulikheter i helse. Forfatteren går gjennom mulige årsaksforklaringer, og gir til slutt forslag til tiltak som kan redusere de sosiale forskjellene i helse, fra mindre lønnsforskjeller og bekjemping av markedsliberalismen, til flere og bedre ungdomsklubber. Boka er skrevet med tanke på et bredt publikum. Den egner seg også som lærebok ved universitet og høgskoler. Bjørgulf Claussen (f. 1944) er professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo og koordinator for Prosjekt "storbyhelse".

Sosiale og biologiske effekter gjennom hele livet Fra 1980 til idag + Jakt på nye risikofaktorer Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for en samfunnsutvikling som både motvirker sosiale ulikheter og fremmer god helse og trivsel i befolkningen. Forskning og utredning.

Vi vil også se på hva forskning har funnet om sosiale ulikheter i helse. Sosial ulikhet i helse på ... Ulikheter kjenner ingen landegrenser og de finnes i alle land.

RELATERTE BØKER