Barnet som subjekt

Barnet som subjekt - Solveig Østrem | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Solveig Østrem
DIMENSJON
7,12 MB
FILNAVN
Barnet som subjekt.pdf
ISBN
8216679800306

BESKRIVELSE

Det er et stort fokus på barnets beste og på barn i barnehage i dagens samfunnsdebatt. I barnehageloven heter det at barn har rett til medvirkning og at barnehagen skal fremme danning og demokrati. Det kan se ut til at det aldri før har blitt tatt så mye hensyn til små barn.Forfatteren av denne boka hevder likevel at barns perspektiver ofte er usynlige i den offentlige diskusjonen om barn og at det ikke er noen selvfølge at barns synspunkter og erfaringer gis gyldighet. Barn som subjekter og barnehagen som institusjon står på mange måter i et krysspress mellom forventninger og motstridende forståelser.I Barnet som subjekt viser forfatteren hvordan barn er i en utsatt posisjon i samfunnet. For det er en asymmetrisk relasjon mellom voksne og barn og barna er alltid prisgitt voksnes handlinger, valg og prioriteringer. Barns mulighet for medvirkning og deltakelse vil alltid være avhengig av hvilket rom vi som voksne og som samfunn gir dem.Boka passer for alle som studerer barn og pedagogikk ved universiteter og høgskoler.

som subjekt. går i dybden på dette temaet.

Dette er i tråd med FNs barnekonvensjon og nyere forskning om barn og barndom. Det vil si at barnet blir sett på som ekspert i eget liv på samme tid som barnevernet med sin profesjonelle ekspertise har kompetanse til å bestemme og vite hva som er best for barn. ivaretar barnet som subjekt, og hvordan dette kan påvirke fellesskapet.

RELATERTE BØKER