Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Skaperglede, engasjement og utforskertrang lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
12,24 MB
FILNAVN
Skaperglede, engasjement og utforskertrang.pdf
ISBN
1815140644447

BESKRIVELSE

Boken gir en bred og helhetlig tilnærming til hvordan lærere kan skape engasjement og utforskertrang hos elevene. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder fremstilles på en praktisk, men samtidig kritisk måte. Forfatterne viser hvordan slike metoder kan brukes som redskap i pedagogisk virksomhet for å øke elevers trivsel, motivasjon og læringsutbytte. Bidragene i boken er varierte, med perspektiver fra, og på tvers av, ulike fagfelter.Antologien henvender seg til lærerstudenter, lærere, lærerutdannere, skoleledere, skoleeiere, og forskere i skole og utdanning som er interessert i å vite mer om alternative undervisningsformer, menneskelig kreativitet og nyskaping. Redaktører for boken er Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad. Øvrige bidragsytere er Marius Akerbæk, Bennyé D. Austring, Liv Anne Fossbråten, Elisabeth Giske, Johannes Hafnor, Målfrid Irene Hagen, Egil Hjertaker, Ellen Høeg, Birgitte Nordahl Husebye, Joakim Karlsen, Einar Krossbakken, Marianne Maugesten, Pål Kristian Moe, Monica Nordbakke, Virginia Lockhart-Pedersen, Marianne Puvatcha, Dan Roger Sträng, Solveig Toft, Merete Cornét Sørensen og Ilmi Willbergh.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang . Kunst, kultur og kreativitet er et eget fagområde i rammeplanen for barnehagen .

I dag mangler rundt halvparten av lærerne som underviser i de praktiske og estetiske fagene formell kompetanse i faget, kommer det fram i en pressemelding fra KD. Overordnet del av læreplanen sier at skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling . Mange skapende og utforskende opplæringsmetoder er tverrfaglige, og lærere har erfart at overordnede temaer innbyr til å arbeide tverrfaglig nettopp fordi de involverer flere skolefag. Kjøp Skaperglede, engasjement og utforskertrang fra Tanum Boken gir en bred og helhetlig tilnærming til hvordan lærere kan skape engasjement og utforskertrang hos elevene.

RELATERTE BØKER