Forebyggende ungdomsarbeid

Forebyggende ungdomsarbeid - Håvard Helland, Tormod Øia | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Håvard Helland, Tormod Øia
DIMENSJON
8,24 MB
FILNAVN
Forebyggende ungdomsarbeid.pdf
ISBN
5497260890372

BESKRIVELSE

Hva særpreger ungdom med problematferd? Hvordan kan de påvirkes slik at de ikke utvikler varige atferdsmønster preget av asosialitet? Det er sentrale spørsmål som blir drøftet i denne boken. Forfatterne forsøker å trekke linjer fra det allmenne og generelle i form av perspektiver og modeller, via empirisk kunnskap til den praktiske hverdag. I de to første kapitlene drøftes forebyggingsbegrepet og overordnede perspektiver, modeller og strategier. De neste fire kapitlene tar for seg deltema som rus, kriminalitet, vold og mobbing. I hvert av disse kapitlene drøftes kjennetegn, omfang, årsaker og virkemidler. I et eget kapittel om innvandrerungdom blir det lagt vekt på å belyse hvilke sider ved innvandrerungdoms livssituasjon som bidrar til å forklare utvikling av problematferd. Det siste kapitlet tar utgangspunkt i den kommunale hverdagen. Hvordan utvikle en god og samlet oppvekstpolitikk for barn og unge? Håvard Helland er stipendiat ved sosiologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Tormod Øia er sosiolog og forsker ved NOVA.

Politi, ungdomskontor, helsestasjon for ungdom, barnevern og grunnskole, har fokus på effektivt og praktisk holdningsskapende arbeid sammen. Videregående skole SØGNE: - I det daglige, praktiske forebyggende arbeidet er SLT-koordinator et naturlig kontaktpunkt mellom politi og kommune.

Denne modellen erstatter SLT-modellen (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Forebyggende arbeid med barn og unge må ses i sammenheng med samfunnsmessige forhold som bidrar til marginalisering og inkludering på ulike arenaer som familie, vennekretser og institusjoner. Kulturelt mangfold, økende globalisering, nye familiemønstre og mediepåvirkning er eksempler på forhold som preger dagens oppvekst. Rusreformen - fra straff til hjelp - nye tider for oppsøkende ungdomsarbeid? Oslo.

RELATERTE BØKER