Vurdering av kompetanse i praksisstudier

Vurdering av kompetanse i praksisstudier Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
4,17 MB
FILNAVN
Vurdering av kompetanse i praksisstudier.pdf
ISBN
9623620951949

BESKRIVELSE

Boken belyser og diskuterer særpreg, utfordringer og muligheter ved vurdering av kompetanse hos sykepleierstudenter i praksis. Målgruppen for antologien er vitenskapelig ansatte ved sykepleierutdanningene ved universiteter og høgskoler samt praksisveiledere i yrkesfeltet. Antologien har også relevans for andre helsefagutdanninger med praksisstudier, der studentene vurderes i lys av læringsutbyttebeskrivelser. Bokens redaktører og forfattere er anerkjente forskere og undervisere innen profesjon, pedagogikk og læring: Bjørg Christiansen, Kristian Larsen og Kari Toverud Jensen. I tillegg har 16 forfattere bidratt med kapitler til antologien. Felles for alle bidragsyterne er at de deler en forskningsinteresse knyttet til praksisfeltet som læringsarena.

Anbefaling. Summativ vurdering. Summativ vurdering er vurdering av læring.

Fravær ut over 10 % innebærer ikke bestått praksisstudium. Vurderingsutrykk Praksis vurderes til bestått/ ikke bestått. Dersom det ikke er nok kvalifiserte søkere i én av kvotene, suppleres det med søkere fra den andre kvoten.

RELATERTE BØKER