Læring og ferdighetsutvikling

Læring og ferdighetsutvikling - Hermundur Sigmundsson | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Hermundur Sigmundsson
DIMENSJON
3,41 MB
FILNAVN
Læring og ferdighetsutvikling.pdf
ISBN
8803858690394

BESKRIVELSE

I denne studien får vi møte tre gutter fra sjuende trinn. Dette er gutter som har lang erfaring med å bruke læringsstrategier i arbeid med tekster. Spørsmålet Elin Moen stiller er hvordan de opplever at dette har betydning for deres tekstforståelse og læring. I analysen av datamaterialet kommer Elin Moen fram til tre kategorier. For det første finner hun at guttene opplever læringsstrategier som et kognitivt hjelpemiddel: De hjelper dem til å organisere stoff, hjelper dem når de skal tilegne seg nytt stoff og hjelper dem til å jobbe med krevende tekster. For det andre finner hun at bruk av læringsstrategier bidrar til å øke motivasjonen for å jobbe med tekster: Guttene opplever at en tekst som i utgangspunktet kan være kjedelig eller vanskelig, blir morsom og spennende når den blir jobbet med ved hjelp av læringsstrategier. For det tredje, opplever guttene at bruken av læringsstrategier bidrar til mestringsfølelse: Med læringsstrategier som utgangspunkt opplever guttene at de alltid kan forholde seg til og skrive noe om en tekst. Dette gir en følelse av mestring. De kan vise at de får til noe i kraft av egen innsats. Hensikten med denne skriftserien er å presentere eksemplar på forskning som kan gi en dypere forståelse av ulik undervisningspraksis i klasserommet. Klasseromsforskningen belyser viktige og komplekse prosesser innen utdanningssystemet som ofte er usynlige. Det er derfor viktig at en stadig får ny viten om disse prosessene.

Faget fokuserer på hvordan mennesker lærer og utvikler seg, ved tilegnelse av nye ferdigheter og utvikling av eksiterende evner. treningsprosesser og ferdighetsutvikling i idrett; idrettsfaglige teorier, begreper og problemstillinger knyttet til trenerrollen og coaching; idrettspsykologi, helsepsykologi og aktivitetspsykologi; individuelle og mellommenneskelige forhold av betydning for læring og prestasjon i idrett; relevante teknologiske verktøy og veiledningsmetoder Ferdighetsutvikling i fotball. ...

mestring og forebygging av lærevansker. Flere av bidragene diskuterer hvorfor utvikling/læring skjer, ...

RELATERTE BØKER