Egenkapitaltransaksjoner

Egenkapitaltransaksjoner - Britt Torunn Hove | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Britt Torunn Hove
DIMENSJON
6,92 MB
FILNAVN
Egenkapitaltransaksjoner.pdf
ISBN
7995418482738

BESKRIVELSE

Egenkapitaltransaksjoner er transaksjoner mellom et selskap og dets eiere: - Stiftelse - Kapitalnedsettelse - Utbytte - Kapitalforhøyelse - Fisjon - Konsernbidrag - Fusjon - Egne aksjer - Avvikling Boken gir en oversikt over selskapsrettslige, regnskapsmessige og skatterettslige aspekter ved hver transaksjonstype, så vel som revisors uttalelser og rede gjørelser etter selskapslovgivningen. Den behandler hovedreglene og de oftest forekommende transaksjonstypene og nevner enkelte spesielle og uvanlige transaksjoner og problemstillinger. Boken bygger på aksjelovene, regnskapsloven og god regnskapsskikk og omtaler ikke IFRS-reguleringen. Problem stillingene, som er knyttet til aksjeselskapsformene AS og ASA, kan være parallelle for andre foretaksformer. Et oppslagsverk som gir praktisk veiledning og eksempler, à jour per mai 2014.

Her kan lovlighetskravet for konserninterne overføringer nevnes, jf. FSFIN § 11-21-6. Kjøp Egenkapitaltransaksjoner fra Tanum Boken omtaler stiftelse, kapitalforhøyelse, fusjon, kapitalnedsettelse, fisjon, egne aksjer, utbytte og konsernbidrag samt avvikling.

Ved å kombinere de sterkeste ressursene fra våre regnskaps- og revisjonsavdelinger kan vi yte best mulig rådgivning tilpasset ditt behov. Disposisjoner som berører et selskaps egenkapital kalles gjerne for egenkapitaltransaksjoner. I tillegg til stiftelse og avvikling av et selskap er omorganiseringer, utdelinger gjennom utbytte og konsernbidrag, omdannelser og alle former for kapitalendringer etter selskapslovgivningen praktiske eksempler på egenkapitaltransaksjoner.

RELATERTE BØKER