Immateriell kulturarv på museum

Immateriell kulturarv på museum Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
9,27 MB
FILNAVN
Immateriell kulturarv på museum.pdf
ISBN
8065465699875

BESKRIVELSE

"By og bygd" er Norsk Folkemuseums årbok. Siden den ble etablert i 1943, har målsettingen vært å utgi kulturhistoriske og museumsfaglige studier av høy faglig og vitenskapelig kvalitet. Samtidig skal det være rom for å presentere pågående forskning - såkalte småstykker - i en populærvitenskapelig form. "By og bygd" er et samlingssted for forskning i og om de kulturhistoriske museene i Norge. Det er over ti år siden UNESCO-konvensjonen om den immaterielle kulturarven ble ratifisert, og vern av den er blitt en del av museenes samfunnsoppdrag. I denne boka ser vi nærmere på hvordan dette oppdraget håndteres ved ulike norske museer. Vi møter danseformidling og folkemusikk i skjæringspunktet mellom tradisjonsutøvere, arkiver og publikum. Vi blir med på å gjenopplive en marginal kulturtradisjon og får vite hvordan vern av historiske hageplanter bidrar til biologisk mangfold. Har konvensjonen så ført til fornying, eller har den bidratt til å forsterke en praksis som alltid har ligget i kjernen av det museene har drevet med? Et fellestrekk ved alle bidragene er at de tydeliggjør museenes plassering i grenselandet av UNESCO-konvensjonens nedslagsfelt. Samtidig brukes konvensjonen som et argument for den praksisen museene fører.

Gudbrandsdalsmusea og Norsk fjellsenter er vertskap og årets seminar blir på fjellsenteret i Lom nasjonalparklandsby. Først og fremst er dette innen turisme og friluftsliv generelt, innen arbeid med rekonstruksjoner, formidling på museer og innen registrering og forvaltning av immateriell kulturarv. Forbundet KYSTEN har etablert et nettverk av tradisjonsbåtbyggere som arbeider tett sammen om å bevare kunnskapen om tradisjonsbåtbygging og bruk. Kulturrådet har laget en kunnskapsbank over levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap i Norge.

innskrevet i en fortegnelse over immateriell kulturarv som finnes på territoriene til de aktuelle statspartene (Konvensjonens artikkel 11 og 12). Det betyr at hvert av de nordiske landene må ha laget en eller flere fortegnelser Immateriell kulturarv er den delen av kulturen som omhandler tradisjoner, håndverkskunnskap, folkemusikk, dans, skikker og det som er overlevert muntlig.

RELATERTE BØKER