Arbeidsliv, historie, samfunn

Arbeidsliv, historie, samfunn - Jan Heiret, Olav Korsnes, Knut Venneslan, Øyvind Bjørnson | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jan Heiret, Olav Korsnes, Knut Venneslan, Øyvind Bjørnson
DIMENSJON
5,62 MB
FILNAVN
Arbeidsliv, historie, samfunn.pdf
ISBN
5225536250798

BESKRIVELSE

Arbeidsliv, historie, samfunn gir en samlet framstilling av det norske systemet av arbeidslivsrelasjoner - det vil si de mange forbindelsene som finnes mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, mellom organisasjonene i arbeidslivet, og mellom disse og den norske staten. Boka gir innsikt i hva slags system av relasjoner dette er: Hvordan har systemet vokst fram? Hva slags særpreg har det sammenlignet med andre land? Hva er de stabile trekkene, og hvilke historiske (opp)brudd har ledet fram mot dagens situasjon? Gjennom historiske, sosiologiske og arbeidsrettslige perspektiver gir samtidig boka - oversikt over utviklingen av forholdet mellom styringsrett, medbestemmelse og statlig myndighetsutøvelse i både privat og offentlig sektor - kunnskap om toneangivende politiske reguleringsregimer, viktige ledelses- og organisasjonsprinsipper, dynamikken i ulike forhandlingssystemer, og betydningen av endringer i lov- og avtaleverket, og i yrkes- og organisasjonsstrukturen - innblikk i møter mellom internasjonale og globale utviklingstendenser og nasjonale tradisjoner og institusjoner. Boka vil være nyttig for studenter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og politiske beslutningstakere. Forfatterne er knyttet til AHS - Gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning, som samler forskere fra samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagmiljøer ved Universitetet i Bergen. Jan Heiret er forsker ved Rokkansenteret, Olav Korsnes er professor i sosiologi, Knut Venneslan er professor i filosofi, og Øyvind Bjørnson var professor i historie.

«Flere år - flere muligheter» er regjeringens strategi for nettopp det. Vi trenger strategien for et aldersvennlig samfunn av flere grunner.

Det andre emnet handler om arbeidsliv og kjønn. Dette er problemstillinger som studentene skal utforske i NTNUs nye masterprogram «Læring i samfunn og arbeidsliv». Oscar Amundsen er professor i organisasjonsforskning ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU.

RELATERTE BØKER