Prosjektveilederen

Prosjektveilederen - Anne Live Vaagaasar, Torgeir Skyttermoen | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anne Live Vaagaasar, Torgeir Skyttermoen
DIMENSJON
4,31 MB
FILNAVN
Prosjektveilederen.pdf
ISBN
9611044630755

BESKRIVELSE

Skal du være prosjektleder og lurer på hvordan du skal gå frem? Prosjektveilederen gir deg rådene og verktøyene du trenger for å skape gode prosjektprosesser og lykkes med prosjektene dine.Skal prosjektet skape den ønskede verdi, må prosjektteamet håndtere usikkerhet gjennom å balansere en målrettet struktur med smidig gjennomføring. God samhandling med oppdragsgiver og nøkkelinteressenter er avgjørende for suksess. Sammen med prosjektteamet ditt må du også dra nytte av læringen og utviklingen som skjer underveis. Som prosjektleder er det viktig at du er oppmerksom på de menneskelige aspektene ved prosjektarbeidet - du må derfor utøve det som kalles situasjonsbestemt prosjektledelse.Boken baserer seg på en kombinasjon av god prosjektpraksis og oppdatert forskning. Gjennom en kortfattet framstilling og en rekke tips, refleksjoner og forslag til framgangsmåter blir boken en konkret veileder til gjennomføringen av ditt prosjekt. Den passer for prosjektledere, eller for dem som ønsker å bli det, innenfor et bredt spekter av sektorer, bransjer og prosjekttyper.På prosjektveilederen.no vil du etter hvert finne eksempler, caser, konkrete framgangsmåter og andre ressurser som kan hjelpe deg til å skape verdi for ditt prosjekt.

For helt nye gevinstmedarbeidere anbefaler vi å lese veilederen i gevinstrealisering som et utgangspunkt for videre fordypning. Planleggingsfasen i prosjektveilederen sier mye om følgende: Analyse av interessenter Aktiviteter: Ressurser: Veileder i e-handelsanalyse Interessentanalyse Kommunikasjonsplan Argumentoversikt Analyse av anskaffelser og praksis Veileder i e-handelsanalyse Innkjøpsanalyse Implementeringsstrategi Kontraktsanalyse Prosjektveilederen gir deg rådene og verktøyene du trenger for å skape gode prosjektprosesser og lykkes med prosjektene dine. Skal prosjektet skape den ønskede verdi, må prosjektteamet håndtere usikkerhet gjennom å balansere en målrettet struktur med smidig gjennomføring. Andre video i forbindelse med boka Prosjektveilederen kan sees her.

Veilederen er samkjørt med Difis Prosjektveiviseren slik at de to verktøyene skal kunne brukes parallelt.. For helt nye gevinstmedarbeidere anbefaler vi å lese veilederen i gevinstrealisering som et utgangspunkt for videre fordypning. Planleggingsfasen i prosjektveilederen sier mye om følgende: Analyse av interessenter Aktiviteter: Ressurser: Veileder i e-handelsanalyse Interessentanalyse Kommunikasjonsplan Argumentoversikt Analyse av anskaffelser og praksis Veileder i e-handelsanalyse Innkjøpsanalyse Implementeringsstrategi Kontraktsanalyse Prosjektveilederen gir deg rådene og verktøyene du trenger for å skape gode prosjektprosesser og lykkes med prosjektene dine.

RELATERTE BØKER