Barnehagelæreren

Barnehagelæreren - Ingeborg Tveter Thoresen | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ingeborg Tveter Thoresen
DIMENSJON
4,54 MB
FILNAVN
Barnehagelæreren.pdf
ISBN
9255476482090

BESKRIVELSE

Denne boka tar opp sentrale problemstillinger knyttet til profesjonens egenart. Boka gir kunnskap om barnehagens fundament og trekker linjer både framover og bakover. Den ruster leseren til prinsipiell tenkning og analyse av dilemmaer i barnehagen, og til å treffe faglig funderte valg. Boka gir kunnskap om grunnlagsdokumentene og om internasjonal innflytelse over utdanningspolitikken. Den presenterer et riss av barnehagens sammensatte pedagogiske tradisjon, utviklet og ivaretatt av pionérer på barnehagefeltet og i utdanningen. "Barnehagelæreren opptrer ikke i et vakuum, men i et dynamisk samspill mellom politikk, forskning og pedagogisk hverdag. Denne boka utfordrer både profesjonen og aktørene rundt. [...] Og nettopp fordi forfatteren tar stilling, i en tid med store utfordringer og mange valgmuligheter, er det viktig at ikke minst de som skal utøve profesjonen i årene framover, leser boka og reflekterer over utviklingstrekkene Ingeborg Tveter Thoresen peker på." John Roald Pettersen, utdanningsnytt.no"For alle som er opptekne av å utvikle barnehagen og barnehagelærarutdanninga, er dette ei viktig bok. Boka rettar seg primært mot studentar i utdanninga, men kan med stort utbytte også lesast av praktiserande barnehagelærarar. Å ha kunnskap om barnehagelærarprofesjonen og dei utfordringane profesjonen møter i kvardagen, er svært viktig i tider med raske omskifte i og omkring barnehagen. Boka er med å gi lesaren eit oppdatert kunnskapsgrunnlag på dette fagområdet." Svein Ole Sataøen, førsteamanuensis, Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen"Barnehagelærere må kunne analysere de politiske forventningene og det ytre presset som utfordrer profesjonen. For å ivareta det som er barnehagens egenart og bringe barnehagen videre i en bærekraftig utvikling, er det nødvendig at barnehagelærerne argumenterer faglig for de profesjonelle valgene de gjør. Denne boken vil kunne bidra med viktig kunnskap for å styrke barnehagelærerne som ansvarlige profesjonsutøvere." Anne Greve, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus

Selve grunntanken i barnehagen bygger på en tradisjon om å fremme barns beste gjennom omsorg, lek, læring og danning. Det er gjennom medarbeiderne barnehagelæreren kan ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring. Det at det kommer forslag til flere styrere og barnehagelærere med mastergrad i en ny rapport er et godt tiltak, men vi må ikke glemme at vi fremdeles har flere hundre barnehager hvor man har ufaglærte ansatte. Givende fordi barnehagelæreren er viktig, overveldende fordi kunnskapstilfanget er så mangfoldig i metoder og begrepsbruk og fordi mye av det som skrives om barnehagelærerne er normativt.

Barna deler sitroner, og Lillian stiller spørsmål om hele og halve sitroner og måleenheter, og hun lar barna få prøve mye selv. 2. Ansvar og roller.

RELATERTE BØKER