Hva er filosofi

Hva er filosofi - Lars Fr.H. Svendsen | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Lars Fr.H. Svendsen
DIMENSJON
7,4 MB
FILNAVN
Hva er filosofi.pdf
ISBN
3091359388573

BESKRIVELSE

I dette essayet om filosofiens vesen, formål og muligheter, presenterer forfatteren de viktigste filosofiske disipliner og diskuterer filosofiens forhold til vitenskap, litteratur og historie. Boka munner ut i en kritikk av dagens akademiske filosofi.

Et bachelorstudium i anvendt filosofi gir deg muligheten for å tilegne deg en klarere, mer kritisk og dypere forståelse av relevante problemstillinger. Hva er filosofi? Filosofi stiller en rekke fundamentale spørsmål som i liten grad behandles i andre fag. Det er en problemorientert fagtradisjon som gjerne tar utgangspunkt i grunnleggende paradokser i vår tenkning og som derfor ofte utfordrer forestillinger vi har om oss selv og verden. Hva kan filosofien fortelle oss om det å være menneske? Har vi fri vilje og er vi ansvarlig for våre handlinger hvis alt som skjer har årsaker? Finnes det allmenngyldige sannheter, eller er alt relativt? Hva avgjør om en handling er moralsk riktig eller gal? Hva er lykke og hva gjør et menneskes liv godt? På bachelorstudiet i filosofi tar du for deg de store spørsmålene i livet. Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg»..

Hva er poenget med filosofi? Filosofi går kort og godt ut på å gi deg råd om hvordan du bør tenke og handle på en måte som gir deg et bedre liv. Men hva filosofi, eller det å filosofere er, finnes det ikke noe enkelt svar på. I hvert fall ikke et svar som alle filosofer er enige om.

RELATERTE BØKER