K-kodar

K-kodar En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,30 MB
FILNAVN
K-kodar.pdf
ISBN
2586010610888

BESKRIVELSE

Arkivnøkkelen for kommunane, K-koder, er eit viktig verktøy for å finne att dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale. Klassifikasjon er ein obligatorisk og sentral del i NORAK - Standard for elektronisk arkiv. Foremålet med bruk av arkivnøklar i elektronisk arkiv er mellom anna å: - sikre at dokument som har blitt til som eit resultat av dei same aktivitetane (prosessane) blir knytte saman - gi en ekstra søkjeinngang til arkivmaterialet - sikre ei systematisk oversikt over alle behandla saker - vere eit utgangspunkt for forskjellige oppgåver som bevaring og kassasjon, statistikk. osb. I eit papirarkiv vil arkivkoden vere den fysiske adressa som viser til kor saka er arkivert. K-kodane vert jamleg oppdaterte i takt med den kommunale organiseringa og nye lovpålagde oppgåver. Oppdateringa skjer kvart fjerde år og følgjer den kommunale valperioden. KF har på vegner av KS det faglege oppfølgingsansvaret for K-kodar, i nært samarbeid med representantar for kommunane, fylkeskommunane og dei interkommunale arkiva. Papirversjonene av K-kodane vert gjvne ut i to utgåver - ein hovudnøkkel og ei kursutgåve. Det vert òg gjeve ut ei elektronisk utgåve av K-kodar som nyttast i sak-/arkivsystemet i kommunane. K-kodane vert gjevne ut både på bokmål og nynorsk.

Enkelte av heftene kan bestilles i trykt versjon via vårt nettsted. Velg 'Kjøp materiell' i venstremenyen for oversikt og bestilling. K-KODER er kommunenes og fylkeskommunenes arkivnøkkel.

Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. Nye K-koder.

RELATERTE BØKER