Politiinstruksen (alminnelig tjenesteinstruks for politiet) av 22. juni 1990 nr. 3963

Politiinstruksen (alminnelig tjenesteinstruks for politiet) av 22. juni 1990 nr. 3963 En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,33 MB
FILNAVN
Politiinstruksen (alminnelig tjenesteinstruks for politiet) av 22. juni 1990 nr. 3963.pdf
ISBN
9003890723433

BESKRIVELSE

Politiinstruksen (alminnelig tjenesteinstruks for politiet) - med endringer, sist ved forskrift av 19. juni 2015 nr. 673 (i kraft 1. oktober 2015)

25 (straffeprosessloven) Politiinstruksen; Eksterne lenker . FOR 1985-06-28 nr 1679: Forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen) LOV 1981-05-22 nr 25: Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) LOV 1995-08-04 nr 53: Lov om politiet (Politiloven) FOR 1990-06-22 nr 3963: Alminnelig tjenesteinstruks for politiet (Politiinstruksen) 6 Alminnelig tjenesteinstruks for politiet av 22.

juni 1990 (politiinstruksen). 7 Kjelby (2012) s.20.

RELATERTE BØKER