Kunst og håndverk; hva og hvorfor

Kunst og håndverk; hva og hvorfor - Anny Å. Haabesland, Ragnhild E. Vavik | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anny Å. Haabesland, Ragnhild E. Vavik
DIMENSJON
12,22 MB
FILNAVN
Kunst og håndverk; hva og hvorfor.pdf
ISBN
8097685065565

BESKRIVELSE

Denne boken er en ny utgave av den populære læreboken Forming hva og hvorfor av samme forfattere. Til tross for navneendring på faget, er størstedelen av fagstoffet som var vesentlig for å forstå forming som fag, like relevant for å forstå kunst og håndverksfaget. Derfor er mye av fagstoffet fra den forrige utgaven beholdt med nødvendige oppgraderinger. Fagbetegnelsen er for eksempel oppjustert der det er naturlig, og hele tiden har forfatterne studert fagstoffet på nytt i lys av L97. Noen større endringer er det likevel blitt: Første kapittel er skrevet om og heter nå "Ulike sider ved kunst og håndverksfaget". I kapittel 2 (historisk del) har forfatterne forsøkt å forstå litt av fagets historie til og med L97. Dette er fulgt av et eget kapittel med omtale av L97 og planens konsekvenser for undervisningen. De påfølgende to kapitlene er om barns utvikling i arbeid med todimensjonale uttrykk og tredimensjonale uttrykk. De tre siste kapitlene omhandler kreativitet, estetikk og persepsjon. Forming hva og hvorfor inneholdt et siste kapittel om kommunikasjon. Dette er tatt ut i revidert utgave fordi dette fagstoffet gjerne blir bredt behandlet i litteratur som brukes i forbindelse med kunstorienteringen. I den nye boken har forfatterne i tillegg utarbeidet spørsmål til diskusjon i forbindelse med de enkelte kapitlene.

deriblant i faget kunst og håndverk: "Analysen av det innsamlede materialet fra kunst- og håndverkslærerne viser at IKT ikke blir brukt i stor grad i undervisningen" (s.56). Kunst (tysk for «kunnen») er en fellebetegnelse på menneskeskapte fenomener som blir laget for å dekorere og for å dele en opplevelse, fortelling eller følelse. Kunst dekker et stort mangfold av uttrykk, fra sang og dans (utøvende kunst), via diktning og skjønnlitteratur til maleri, skulpturer og arkitektur.Begrepet dekker både det å lage eller framføre kunstverket, tradisjonen det ... Kunst og håndverk hva og hvorfor.

(aut) ... Forming - hva og hvorfor Overordnet post: Norbok Språk: Norsk (Bokmål) ISBN: 9788276746488 8276746489 Emne: kreativitet Dewey: 372.5 372.5 Annen klassifikasjon: Pd 61s UDK: 372.874 ... Kunst og håndverk Hva og hvorfor.

RELATERTE BØKER