Sosiale og emosjonelle vansker

Sosiale og emosjonelle vansker lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
4,67 MB
FILNAVN
Sosiale og emosjonelle vansker.pdf
ISBN
8847314780191

BESKRIVELSE

Hvilke sosiale og emosjonelle vansker hos barn og unge møter skoler og barnehager? Hvordan kan pedagoger legge til rette for et læringsmiljø som fremmer en positiv psykososial utvikling?Med utgangspunkt i forskning fokuserer boka på hvordan skoler og barnehager kan forstå, og gripe inn ved, vansker hos sårbare barn og barn i utsatte situasjoner. Seks fagartikler utdyper innagerende vansker, språk- og atferdsvansker, mobbing, vansker som følge av migrasjon og vanskelige hjemmeforhold. Forfatterne redegjør for hvordan vanskene påvirkes av barnehage- og skolekonteksten. Boka presenterer også strategier for å skape et inkluderende læringsmiljø for sårbare barn og unge. Boka er den første av to frittstående artikkelsamlinger fraved Senter for atferdsforskning. Den andre boka fokuserer på det systematiske arbeidet med å utvikle gode og forebyggende miljøer.

Når - Sosiale og emosjonelle vansker i barnehage, skole og samfunn - Sosial og emosjonell kompetanse - Spesialpedagogiske tiltak og tverrfaglig samarbeid - Fagrelatert vitenskapsteori og -metode (spesialpedagogiske perspektiv) - Rådgivning, veiledning og dialog/kommunikasjon - Spesialpedagogikk i etisk, juridisk og forvaltningsmessig perspektiv Faglig ansvarlig for delemnene "Psykososiale vansker " og "Sosiale- og emosjonelle vansker" på "Master i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk". Har ellers faste undersningsopgaver knyttet til bachelorutdanningene og PPU deltid og heltid.

Emnet består av ett innføringsseminar (begrepsbruk og et historisk og teoretisk perspektiv) og tre tema: Sosiale og ... Studiet er yrkesorientert, knyttet til praksisfeltet og fokuserer på arbeidet med sosiale og emosjonelle vansker. Spesialpedagogikk 2 bygger på studiet Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng).

RELATERTE BØKER