Visjonen om en bedre organisert verden

Visjonen om en bedre organisert verden - Bjørn Skogmo | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Bjørn Skogmo
DIMENSJON
7,67 MB
FILNAVN
Visjonen om en bedre organisert verden.pdf
ISBN
1690661466272

BESKRIVELSE

Vårt lille Norges rolle i global politikk og internasjonale organisasjoner har fått mye oppmerksomhet de siste fire tiårene. Fra fredsmegling og humanitære operasjoner, til klimaforhandlinger og nedrustningsinitiativer, har vi gjort oss gjeldene i vektklasser godt over de hvor et lite europeisk land naturlig ville høre hjemme. Hvorfor og hvordan norske diplomater og politikere fikk sine roller i FN og andre internasjonale fora har derfor interesse i og utenfor vårt land. Få, om noen, er bedre skikket til å skrive om de områder innen praktisk norsk utenrikspolitikk hvor vi har hatt størst innflytelse enn ambassadør Bjørn Skogmo. Som sentral rådgiver, taleskriver og utsending for både utenriksministre og statsministre fra 1970 tallet fram til vår tid har han en nærhet til politikkens utforming og utøvelse som gjør hans vurderinger og beskrivelser særlig verdifulle. Skogmo forteller fra oppvekst i Namdalen, studietid og en periode som ambassadesekretær i Ankara før han ble sekretær for utenriksminister Knut Frydenlund - som utviklet visjonen om en bedre organisert verden - og medarbeider for Thorvald Stoltenberg, som førte den videre. Han var spesialrådgiver for statsminister Gro Harlem Brundtland, FN-ambassadør i Genève, ansvarlig på embetsnivå for utviklingspolitikk og Norges ambassadør i Paris. Hans fortelling gir et unikt innblikk ikke bare i en norsk utenrikspolitisk ekspansjon, men også omkring hvordan utenrikspolitikken fikk bredde og forankring utenfor den tradisjonelle krets av diplomater. Men et levende språk og mange verdifulle anekdoter tegnes bildet av en utenrikspolitikk med vekt på samarbeid og konfliktforebygging som skiftende regjeringer har utviklet og som Norge kan være stolt av. JAN EGELAND Generalsekretær i Flyktninghjelpen og tidligere statssekretær og undergeneralsekretær i FN.

Fra fredsmegling og humanitære operasjoner, til klimaforhandlinger og nedrustningsinitiativer, har vi gjort oss gjeldene i vektklasser godt over de hvor et lite europeisk land naturlig ville høre hjemme. Følelsen av å leve i en verden på vei mot større oppsplitting og kaos, er påtrengende. Jeg velger like fullt å holde fast ved to av Arbeiderpartiets store utenrikspolitikere: Thorvald Stoltenbergs insistering på å holde fast ved håpet.

Demokratiet vårt styrkes av en opplyst debatt. Visjonen vår går mye lenger enn bare å selge hjeminnredning. Vi vil at virksomheten vår skal ha en positiv innvirkning på verden - i lokalsamfunnene i landene der vi kjøper inn råvarene våre, og gjennom produktene våre som kan hjelpe kunder til å leve mer bærekraftig hjemme. Vi trenger en bedre organisert verden, slik også en annen sosialdemokrat som vi kjenner godt - Ingvar Carlsson - påpeker i sin FN-rapport.

RELATERTE BØKER