Reformasjon nå

Reformasjon nå lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,61 MB
FILNAVN
Reformasjon nå.pdf
ISBN
1215932832757

BESKRIVELSE

Målet med denne boken er å stimulere til fornyende teologisk samtale fram mot reformasjons-markeringen i 2017. I boken stilles tekster av Martin Luther sammen med nyere teologiske tekster. Tekstene belyser ulike teologiske temaer som berører sentrale sider ved kirkens praksis, og hvor det kan ligge spenninger mellom reformatorisk teologi og vår tid. De nyere tekstene skal bidra til å skape økt bevissthet om hvor vi kan bli inspirert av Luther, men også hvor vi må tenke nytt i forhold til Luther og den lutherske tradisjonen. Boken avsluttes med en oversikt over nyere Luther-forskning og nyere resepsjon av Luther i Norden. Boken er utviklet i sammenheng med et videreutdanningsopplegg for prester i Den norske kirke, men henvender seg til alle som er opptatt av reformasjonen og dens betydning for dagens teologi, kirke og samfunn. Boken er blitt til i et samarbeid mellom Presteforeningen, Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Det praktisk-teologiske seminar, Det teologiske Menighetsfakultet, VID vitenskapelige høgskole (Misjonshøgskolen) og NLA Høgskolen. Presteforeningens studiebibliotek nr. 50.

august 2016. Nå er den her, boka om «Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke» som 800 prester neste år skal studere og samtale over.

Tekstene belyser ulike teologiske temaer som berører sentrale sider ved kirkens... Reformasjon nå Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke. Per Kristian Aschim (Redaktør) ; Tarald Rasmussen (Redaktør) Serie: Presteforeningens studiebibliotek 50.

RELATERTE BØKER