Endringskapasitet

Endringskapasitet - Christine B. Meyer, Inger G. Stensaker | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Christine B. Meyer, Inger G. Stensaker
DIMENSJON
4,66 MB
FILNAVN
Endringskapasitet.pdf
ISBN
5149028798852

BESKRIVELSE

Boken viser hvordan virksomheter som opplever høy endringstakt, kan arbeide systematisk for å utvikle endringskapasitet. Den beskriver hva som kjennetegner virksomheter med multiple endringer, kostnadene forbundet med dette og ansattes reaksjoner på høy endringstakt. Gjennom analyser av tre norske virksomheter beskriver boken en rekke verktøy ledelsen kan anvende for å utvikle langsiktig endringskapasitet. Å gjennomføre endringer i seg selv er ikke nok dersom kunder og ansatte blir neglisjert som følge av endringene, dersom konkurrentene kan øke sin konkurransekraft, og dersom langsiktig arbeid blir skadelidende. I utviklingen av endringskapasitet må derfor organisasjoner ta hensyn til om (og hvordan) de evner å gjennomføre endringer samtidig som de har fokus på å opprettholde den daglige driften. Christine B. Meyer (dr.oecon.) er direktør for Konkurransetilsynet og er i permisjon fra stillingen som professor i strategi ved Norges Handelshøyskole. Meyer var finansbyråd og helsebyråd i Bergen kommune og statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Hennes forskningsarbeid har vært konsentrert rundt fusjoner og oppkjøp, formulering av strategi og strategisk endring. Hun har også erfaring på å initiere og iverksette endringsprosesser i offentlig sektor. Inger G. Stensaker (dr.oecon.) er professor i strategisk endring ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hun underviser og forsker på iverksetting av strategiske endringer. I sin forskning har Stensaker fulgt en rekke virksomheter gjennom større omstillinger. Gjennom forskningen søker hun å utvikle mer dynamiske perspektiver på endringsledelse, blant annet ved å studere hvordan slike prosesser utvikler seg over tid, og ved å se på samspillet mellom ledelsen, mellomledelsen og ansatte for å oppnå resultater.

Den beskriver hva som kjennetegner virksomheter med multiple endringer, kostnadene forbundet med dette og ansattes reaksjoner på høy endringstakt. Innenfor temaet endringskapasitet har vi sett nærmere på hvordan organisasjoner kan utvikle kapasitet til å håndtere høy endringstakt. Vi har observert at mange norske virksomheter i dag kjennetegnes ved at de gjør multiple endringer. Med endringskapasitet menes: Bedriftens evne (kapasitet) til å endre seg kontinuerlig uten massiv endringsmotstand mot endringsmålet Som det går frem av definisjonen så handler endringskapasitet om virksomhetens evne til å gjennomføre endringsprosesser på en effektiv måte som gjør at endringen går fremover som planlagt, uten massiv endringsmotstand , mot endringsmålet som er satt opp. Boken viser hvordan virksomheter som opplever høy endringstakt, kan arbeide systematisk for å utvikle endringskapasitet.

Stensaker Created Date: 10/17/2019 9:20:54 AM ... Christine Benedichte Meyer (født 22. januar 1964) er en norsk siviløkonom, tidligere politiker og tidligere leder i staten.Hun er professor i strategi og ledelse ved Norges handelshøyskole og har særlig forsket på fusjoner og oppkjøp, formulering av strategi og strategisk endring i bedrifter i privat og offentlig sektor.

RELATERTE BØKER