Brukermedvirkning og sosialt arbeid i NAV

Brukermedvirkning og sosialt arbeid i NAV - Krishna Magan Chudasama | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Krishna Magan Chudasama
DIMENSJON
11,7 MB
FILNAVN
Brukermedvirkning og sosialt arbeid i NAV.pdf
ISBN
9120970465388

BESKRIVELSE

En innføringsbok som kombinerer forståelsen av hva brukermedvirkning i NAV kan, og bør være, med en praktisk tilnærming om hvordan det kan gjøres. Den er skrevet for studenter i sosialt arbeid og velferd og for ansatte i NAV.«Forfatteren skriver selv at hensikten med boken er å formidle erfaringsbasert, praksisnær kunnskap om brukermedvirkning som en dynamisk arbeidsprosess, og ulike aspekter ved praktisering av brukermedvirkning. Dette lykkes hun godt med. Boken vil kunne fylle et behov i markedet for en helhetlig bok om tema rettet mot bachelorstudenter. Boken vil også være nyttig for de som allerede jobber i praksisfeltet.»Nina S. Skjefstad, førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid, NTNUDette er en bok om brukermedvirkning som viser hvordan den enkelte NAV-bruker kan ivaretas. Boka nyanserer begrepet brukermedvirkning gjennom å vise til tre ulike aspekter i møte med brukeren: Forståelse, samhandling og beslutning.Praksisarbeid i NAV involverer flere parter og strukturer, og boka tar opp flere trekk som påvirker brukermedvirkning på godt eller vondt i NAVs praksis.En bok som dekker behovet for en helhetlig innføring for bachelorstudenter i sosialt arbeid, vernepleie og barnevernspedagogikk, samt for samfunnsvitere og ansatte i NAV.Krishna Chudasama er sosionom med master i sosialt arbeid. Hun har erfaring med NAV som politiker, sosialarbeider, bruker og sosialombud i Fredrikstad. Gjennom mange års praksis i feltet har hun vært opptatt av brukere og har formidlet brukererfaringer i ulike fora.

Rapporten ser på utfordringer og måter å videreutvikle og forbedre medvirkning ... Artikkelen bygger på en ph.d.-studie om ungdommers medvirkning i en nettverkskontekst i barnevernet ved bruk av en norskutviklet sosial nettverksmetode som kalles Flipover-metoden. Artikkelen belyser kritiske vilkår for brukermedvirkning for ungdom i barnevernet og setter fokus på kunnskaps- og kompetansebehov omkring skjult og åpen maktutøvelse i barnevernet. I sosialt arbeid og i helsesektoren er samtaler og samtaleturene ofte mer hverdagslige i formen, og det betyr at det er rom for større grad av forhandling mellom deltakerne om hvordan samtalen skal foregå, hvem som skal stille spørsmål, gi informasjon, forklare eller begrunne.

Involvere for å mestre. Gjennom strategi for brukermedvirkning i NAV er brukerperspektivet Brukermedvirkning og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.

RELATERTE BØKER