Gestaltterapi

Gestaltterapi - Gro Skottun, Åshild Krüger | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Gro Skottun, Åshild Krüger
DIMENSJON
8,3 MB
FILNAVN
Gestaltterapi.pdf
ISBN
1039246195781

BESKRIVELSE

Hva er gestaltterapi? Hvilke teoretiske modeller bygger gestaltterapeutisk praksis på? Hvordan bidrar gestaltterapeutisk praksis til endring? Boken presenterer gestaltterapien slik faget undervises i ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. I første del oppsummeres grunnlaget for terapiformen med referanser til gestaltpsykologien, feltteorien og fenomenologien. Videre gjennomgås sentrale teoretiske begreper og praktiske modeller som felt, paradoksal endring, kreativ tilpassing, selv, kontakt, varhet, polariteter og tre prosessmodeller. Kliniske eksempler understreker terapiformens vekt på det relasjonelle møtet mellom terapeut og klient, og gir et godt og nyansert bilde av hva som kjennetegner gestaltterapeutisk praksis i dag. Boken egner seg for studenter, terapeuter og andre som anvender gestaltterapitilnærmingen i sitt arbeid, og vil også være nyttig for klienter og andre som er nysgjerrige på hva gestaltterapi er.

115 liker dette. Jeg jobber som psykoterapeut og er utdannet gestaltterapeut, coach og veileder.

Da kan det være godt å snakke med noen, tenke høyt sammen og finne fram til en mer levelig måte å være i det som er. I gestaltterapi jobber vi med å øke din varhet på hva som skjer i deg og rundt deg i de situasjonene du kjenner krevende. Gestaltterapi hadde sin begynnelse på 1940- og 50-tallet og er forankret i de filosofiske retningene eksistensialisme og fenomenologi.

RELATERTE BØKER