Lesepraksiser i barnehagen

Lesepraksiser i barnehagen - Trine Solstad, Turid Thorsby Jansen, Anne Marie Øines | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Trine Solstad, Turid Thorsby Jansen, Anne Marie Øines
DIMENSJON
8,89 MB
FILNAVN
Lesepraksiser i barnehagen.pdf
ISBN
6195072827537

BESKRIVELSE

I Lesepraksiser i barnehagen er det leseopplevelsen som står i sentrum. Her drøftes en rekke temaer knyttet til det å utvikle spennende lesepraksiser i barnehagen. Hva er god barnelitteratur, hva bør finnes i hyllene i barnehagen, og hva slags tilgang bør barna ha til bøkene, er spørsmål som diskuteres. Boka presenterer bildebøker spesielt og gir eksempler på gode bøker som passer både for små og store barnehagebarn. Her vises også eksempler fra praksis, og leseren får innblikk i hva som skjer når barna møter bøker og skaper samtaler om dem. Personalets jobb er å åpne veien inn i litteratur for alle barn og gi dem evner og muligheter til å leve seg inn i det som utspiller seg der. Forfatterne ønsker å gi leserne innsikt i og kunnskap om hva lesing kan være, men dessuten gjøre leserne begeistret og lystne på å utforske og utvikle en egen lesepraksis sammen med barn. Boka retter seg mot studenter og forskere i barnehagelærerutdanningen, men vil være aktuell for alle ansatte i barnehagen. Trine Solstad er førsteamanuensis i språkfag ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun underviser i barns språk og litteratur i barnehagelærerutdanningen, og har skrevet flere bøker og artikler om høytlesning i barnehagen og om barns møte med bildebøker. Turid Thorsby Jansen er tidligere førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun har undervist i barnehagepedagogikk i barnehagelærerutdanningen, og har bidratt i flere bøker om barnehageutvikling og barnehagelærernes rolle. Hun arbeider fortsatt med oppdrag i barnehagesektoren. Anne Marie Øines er høgskolelektor i språkfag ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun underviser i barns språk og litteratur i barnehagelærerutdanningen, og er opptatt blant annet av barnehagelæreres arbeid med flerspråklige barn og barnelitteratur i barnehagen.

Boka retter seg mot studenter og forskere i barnehagelærerutdanningen, men vil også være aktuell for alle ansatte i barnehagen. Bruk av konkreter og fokusord - et glimt inn i tre barnehagers lesepraksiser I Hålandsmarka barnehage er arbeidet med fokusord vektlagt. Utgangspunktet er at alle barn uansett alder og morsmål skal ha tilgang til litteraturopplevelser i samsvar med sin egen alder når de er i barnehagen. Delt av: Ytre Tasta barnehage, Førresfjorden barnehage og Hålandsmarka barnehage.

Hva er god barnelitteratur, hva bør finnes i hyllene i barnehagen, og hva slags tilgang bør barna ha til bøkene, er spørsmål som … LES MER diskuteres. Boka «Lesepraksiser i barnehagen - Inn i litteraturen på mange måter» av Trine Solstad, Turid Thorsby Jansen og Anne Marie Øines. Boka er basert på et utviklingsarbeid forfatterne gjorde i samarbeid med Tønsberg kommune i 2015.

RELATERTE BØKER