Elevenes psykiske helse i skolen

Elevenes psykiske helse i skolen lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
3,84 MB
FILNAVN
Elevenes psykiske helse i skolen.pdf
ISBN
3933299033810

BESKRIVELSE

Hva forstår vi med psykisk helse i et utdanningsperspektiv og hva hemmer og fremmer elevenes psykiske helse i skolen? Samtidig med at stadig flere barn og unge utvikler psykiske helseplager, øker vår forskningsbaserte kunnskap om at en god psykisk helse er viktig for trivsel, læring og utvikling i skolen. I tråd med dette gir skolemyndighetene klare signaler om at elevenes psykiske helse må få økende oppmerksomhet på alle nivå i utdanningssystemet. Med Elevenes psykiske helse i skolen ønsker forfatterne å bidra til økt kunnskap om elevenes psykiske helse i skolen, og om skolen som en helse- og læringsfremmende arena.

Uthus, Marit. Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv (Gyldendal Akademisk, 2017) er en nyttig og viktig bok for alle skolefolk.

Likevel er psykisk helse ikke på læreplanen i grunnskolen og videregående skole, og det eksisterer liten kunnskap om hvordan lærere forhol-der seg til elevenes psykiske helse. Artikkelen bygger på fire kvalitative inter-vjuer med lærere hvor to var fra ungdomsskole og to fra videregående skole. «Elevenes psykiske helse ...

RELATERTE BØKER