Retorikk, etikk og arbeidsliv

Retorikk, etikk og arbeidsliv En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
4,15 MB
FILNAVN
Retorikk, etikk og arbeidsliv.pdf
ISBN
7366319398769

BESKRIVELSE

Retorikk, etikk og arbeidsliv Denne boken tar for seg ulike sider ved forholdet mellom språkanvendelse og etikk i arbeidslivet. Den inneholder en presentasjon av retorikkens grunnprinsipper. Blant temaene som behandles, er arbeid og helse, overvåkning og testing av arbeidstakere, løgner, språk og ledelse, mobbing og trakassering, grådige arbeidsgivere, inkluderingsledelse og varsling. Søkelyset settes på den rolle språket spiller, blant annet gjennom å representere en lære som ikke etterleves i praksis. I tillegg til sprik mellom idealer (språk) og realiteter (praksis) settes det fokus på språk som politisk virkemiddel i organisasjoner gjennom mekanismer som metaforbruk, tåkelegging og omskriving av realiteter. Boken er aktuell for ledere både i offentlig og privat sektor og alle andre som er opptatt av språk, etikk og arbeidsliv. Forfatterne, som kommer fra Norge og Danmark, er alle eksperter på sine fagområder.

Dagbladets politiske redaktør svarer for lederartikkelen. Om din retorikk er god nok er det da kun tilhøreren som avgjøre. Aristoteles forsto retorikk som evnen til å overbevise.

Det er dårlig etikk å la kundebehandlingen bli påvirket av hudfarge, funksjonshemning, religion, kjønn eller legning. Denne boken tar for seg ulike sider ved språkanvendelse og etikk i arbeidslivet. Den inneholder en presentasjon av retorikkens grunnprinsipper.

RELATERTE BØKER