Innføring i arbeidsrett

Innføring i arbeidsrett - Arne Fanebust | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Arne Fanebust
DIMENSJON
5,78 MB
FILNAVN
Innføring i arbeidsrett.pdf
ISBN
7151433155248

BESKRIVELSE

ARBEIDSRETT er et rettsområde som berører de fleste i et moderne samfunn. Denne boken gir en praktisk og oversiktlig fremstilling av forholdet mellom partene i et arbeidsforhold - arbeidsgiver og arbeidstaker. Den behandler forholdet mellom den enkelte arbeidsgiver og arbeidstaker, men går i liten grad inn på de tariffrettslige sider.Blant de emner som tas opp, er:- hvordan arbeidsavtaler inngås, herunder valg mellom søkere til stillinger i privat og offentlig tjeneste og reglene om fast og midlertidig tilsetting- rett og plikt i arbeidsforhold, herunder arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers troskapsplikt, samt de ulike regler om arbeidslønn, arbeidsmiljø og arbeidstid/ferie- opphør av arbeidsforhold, særlig arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse og avskjed, samt permittering i arbeidsforhold.Denne fjerde utgaven er oppdatert med lovstoff og rettspraksis som er kommet til siden forrige utgave. Dette gjelder særlig innenfor diskrimineringsretten der vi nå har fått et helt sett av lover som dekker ulike former for diskriminering i arbeidslivet.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Individuell arbeidsrett Alexander Næss Skjønberg , Eirik Hognestad , Marianne Jenum Hotvedt Boken gir en grundig innføring i individuell arbeidsrett. Grunnleggende arbeidsrett Drammen - Deltid Få innsikt i rammebetingelsene for personaladministrasjon i privat-, kommunal- og statlig sektor av arbeidslivet, slik de er utformet i lover, forskrifter og kollektive avtaler. Arbeidsrett henvender seg til alle som ønsker kunnskap om hvilke rettigheter og plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har i et ansettelsesforhold. Her gis en innføring i de viktigste reglene om: Arbeidsavtalen Arbeidsmiljøet Arbeidstid Likebehandling Varsling Lønn Sykefravær og permisjon Ferie Ned... Faget skal gi en innføring i sentrale problemstillinger i forbindelse med rekruttering og arbeidsrett som er relevant for en leder med personalansvar.

Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788215024318 Innføring i arbeidsrett Meld deg på På dette kurset vil Abelias advokater gi deg bedre kjennskap til sentrale arbeidsrettslige problemstillinger. Arne FanebustInnføring i arbeidsrett.Den individuelle delenUniversitetsforlaget, Oslo 2002. 316 sider «Innføring i arbeidsrett» kom i første utgave i 1997.

RELATERTE BØKER