Tilknytningsbaserte barnehager

Tilknytningsbaserte barnehager - Gerd Abrahamsen | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Gerd Abrahamsen
DIMENSJON
5,44 MB
FILNAVN
Tilknytningsbaserte barnehager.pdf
ISBN
1999800908598

BESKRIVELSE

Som student og ansatt i barnehage er det viktig å ha kunnskap om tilknytningens store betydning for barns utvikling. Barns tidlige relasjonserfaringer har stor betydning for deres senere sosiale og emosjonelle utvikling. Store barnegrupper med stor aldersspredning og mange ukjente voksne kan gjøre barn svært stresset. Dette, i tillegg til at en stor andel av de som arbeider i barnehagen ikke har noen formell barnehagefaglig kunnskap, gir store utfordringer i arbeidet med å gjøre barnehagen til en god arena for små barns psykososiale utvikling og læring.Forfatteren gir fyldig kunnskap om tilknytningens betydning og viser gjennom teori og eksempler hvordan slik kunnskap kommer til nytte i barnehagen. Videre hvordan de ansatte kan få styrket sin kompetanse gjennom systematiske praksisdiskusjoner i personalgruppen.En bok for studenter i barnehagelærerutdanningen, barnehagefeltet og for fagfolk som arbeider med de yngste barna. Den får gode tilbakemeldinger fra fagfolk innen barnehagefeltet og det barnepsykiatriske fagfeltet for å være nyttig og grundig, og at de mange observasjonseksemplene er en stor styrke.- Alt i alt en glitrende interessant, lettlest og engasjerende bok.... (Monica Bjerklund, DMMH, Første Steg 4/2015)Gerd Abrahamsen er førsteamanuensis emerita i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger, hvor hun i mange år var leder for fordypningsenheten Småbarnspedagogikk. Hun har bl.a. skrevet lærebøkene Det nødvendige samspillet (1997) og Et levende blikk (2004). Hun har publisert en rekke artikler nasjonalt og internasjonalt om relasjonen mellom de yngste barnehagebarna og de voksne, og har utviklet en observasjonsmetode, Samspillsobservasjon, i tilknytning til dette.

Passer for: Voksne Språk: Bokmål Innleser: Brage Talesyntese. Hør utdrag Fra ... Nordahl, T.

Barns tidlige relasjonserfaringer har stor betydning for deres senere sosiale og emosjonelle utvikling. Barnehagen innledet et tett samarbeid med fosterforeldrene i denne fasen for å se hvordan de best mulig kunne møte Annas behov. Det ble opprettet en primærkontakt for henne på avdelingen.

RELATERTE BØKER