Fram mot ein berekraftig og klimatilpassa norsk landbruksmodell

Fram mot ein berekraftig og klimatilpassa norsk landbruksmodell lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
12,16 MB
FILNAVN
Fram mot ein berekraftig og klimatilpassa norsk landbruksmodell.pdf
ISBN
8439593649542

BESKRIVELSE

Vi er inne i ein periode med internasjonalt stigande matprisar. Bøndene får signal frå marknaden om å produsere meir, samtidig som styresmaktene blir freista til å stimulere produksjonen. Konsekvensane blir ein ny produktivisme, som på sikt kan innebere eit mindre berekraftig landbruk. Føremålet med denne boka er å presentere kunnskap som kan utvikle den norske landbruksmodellen til å bli meir berekraftig og betre tilpassa framtidige klimaendringar. Hovudkonklusjonen er at eit allsidig landbruk med vekt på mange funksjonar har større samla økologisk, økonomisk og sosial berekraft enn ei maksimering av økonomisk utbytte åleine. Boka innfører uttrykket multimalisering for å illustrere at ein må balansere ei rekkje mål for å ruste eit landbrukssystem til å møte dei sjokk og kriser som kan ramme matproduksjonen. Boka har bidrag frå framståande forskarar og samfunnsdebattantar på området og vender seg til studentar, landbruks- og miljøforvaltinga, tillitsvalde innan landbruk og miljø og elles alle som er interesserte i landbruks-, miljø- og klimaspørsmål.

Box 4, St. Olavs plass NO-0130 Oslo Norway Tel.: +47 67 23 50 00 Norwegian; Accessibility Statement ... Skapende nærvær er en flott bok.

Bøndene får signal frå marknaden om å produsere meir, samtidig som styresmaktene blir freista til å stimulere produksjonen. Konsekvensane blir ein ny produktivisme, som på sikt kan innebere eit mindre berekraftig landbruk. Ønsker du å laste ned en Fram mot ein berekraftig og klimatilpassa norsk landbruksmodell-bok? Bra valg! På vår hjemmeside lesclefsdor2018seoul.org finner du boken Fram mot ein berekraftig og klimatilpassa norsk landbruksmodell og andre bøker av forfatteren none. Pris: 428,-.

RELATERTE BØKER