Bærekraftig fiskeri i Nord-Norge

Bærekraftig fiskeri i Nord-Norge - Gunnar Album, Veronica Wiik, Bente Aasjord | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Gunnar Album, Veronica Wiik, Bente Aasjord
DIMENSJON
6,81 MB
FILNAVN
Bærekraftig fiskeri i Nord-Norge.pdf
ISBN
2759785587237

BESKRIVELSE

Mens siste hånd legges på denne boka kommer meldingen fra havforskerne om at torskebestanden i Barentshavet står på kanten av stupet. Vi har valget mellom å legge om fiskeripolitikken eller å gå inn i en tilstand med varige nedfiskede bestander og nedlagte fiskerisamfunn. Begrepet bærekraftig utvikling har vært en del av den norske samfunnsdebatten i snart 15 år. Norge har i løpet av denne tida sluttet seg til en rekke internasjonale avtaler om bærekraft generelt og om bærekraftige fiskerier i sin alminnelighet. Med en styringsgruppe bestående av 10 forskere på områdene økonomi, statsvitenskap, marinbiologi, matematikk og samfunnsgeografi, har forfatterne satt seg som mål å definere og anvende bærekraftbegrepet på nordnorske fiskerier. Denne gjennomgangen viser at bærekraftbegrepet gir klare retningslinjer for hvordan vi kan komme oss ut av fiskerikrisen i nord.Mens fiskeriene angivelig forvaltes innenfor et system med rasjonelle biologiske og økonomiske beslutninger, fiskes bestandene ned, trues av kollaps og gir liten inntjening. Stortinget sine mål om bærekraft, livskraftige kystsamfunn og trygge arbeidsplasser oppfylles ikke. Boka analyserer også maktforholdene i fiskeriforvaltningen, forvaltningens virkelighetsoppfatning, betydningen av overinvesteringer, lukkethet og manglende risikovurderinger.

Under hansatiden økte både folketallet og velstanden i en rekke norske fiskevær. • Med å slå opp sine 15 teser på kirkedøra i Wittenberg i 1517 ...

Det er altså både politiske og juridiske grunner til at aktørene i havbruksnæringen må ha et svært bevisst forhold til ... Fiskeri og havbruk; Bærekraftig industri; Elkem og SINTEF satser på forskning i nord. 26.

RELATERTE BØKER