Straff og frihet

Straff og frihet En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,94 MB
FILNAVN
Straff og frihet.pdf
ISBN
5833549497809

BESKRIVELSE

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har arbeidet i påtalemyndigheten i en mannsalder.Ved Riksadvokatembetet har han vært i drøyt 32 år, de første 10 årene som assisterende riksadvokat og de siste 22 årene som riksadvokat. Gjennom straffesaksbehandling, rettspolitiske bidrag og deltakelse i det offentlige ordskiftet for øvrig har han hatt betydelig innflytelse på strafferettens og straffeprosessens område. Et uttalt formål ved hans virke har vært å sikre en human strafferettspleie og å verne om den liberale rettsstat. Dette festskriftet inneholder artikler fra fagområdene strafferett og straffeprosess, og over 50 forfattere har bidratt.

Denne loven gjelder for gjennomføring av fengselsstraff, strafferettslige særreaksjoner, forvaring, samfunnsstraff og varetektsfengsling og for gjennomføring av andre reaksjoner når det er særskilt bestemt i lov. Bruken av fengselsstraff og straff i frihet Kriminalstatistikken viser at det årlige antallet avsagte ubetingede fengselsdommer har variert mellom i underkant av 10 000 dommer til noe over 11 000, mens betingede dommer og dommer på samfunnsstraff gradvis har blitt færre, jf. diagram 1.

Skip to the beginning of the images gallery . Innbinding: Heftet ... Stortingsmelding 37 (2007-2008) legger vekt på at straff i samfunn ikke fører til brudd i den domfeltes liv, slik at utdanning og deltagelse i arbeidsliv kan skje som før.

RELATERTE BØKER