Hørselstap

Hørselstap - Katharine Cecilia Williams | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Katharine Cecilia Williams
DIMENSJON
5,39 MB
FILNAVN
Hørselstap.pdf
ISBN
1914213192372

BESKRIVELSE

At nedsatt hørsel medfører vansker med å oppfatte hva som blir sagt, og annen lydinformasjon, kan virke som en selvfølge. Likevel opplever mange med nedsatt hørsel at personer i omgivelsene forstår lite av hva det innebærer i praksis. I denne boken beskrives ulike negative konsekvenser av hørselstap og hvordan disse kan håndteres. Slik innsikt kan bidra til at du som selv har nedsatt hørsel, personer i dine omgivelser og i arbeidslivet og personell som jobber med hørselshemmede, blir bedre rustet til å forstå hvilke følger hørselstapet har for den det gjelder, til å gi informasjon til andre og til å tilrettelegge for gode høreforhold i omgivelsene.Å ikke kunne stole på at man kan oppfatte hva som blir sagt, eller å ha vansker med å finne ut hvor lyder kommer fra, kan resultere i kronisk stress. En vedvarende beredskap (Hva sa han? Hvilken lyd var det?) kan over tid føre til kroppslige plager som muskelsmerter, noe som igjen kan virke negativt inn på søvnen. For noen vil det være viktig å kunne lære å «skru av» en slik årvåkenhet.Omtale av boken: sykepleien.no/bok/2018/10/nyttig-og-bredt-om-horselshemming

Dette er et varig hørselstap og kan variere fra lettere tap til døvhet. Et hørselstap i det indre øre kan også være økende (progredierende). Hørselstap, eller hørselshemming, er en betegnelse for en tilstand av fullstendig eller delvis tap av evne til å oppfatte eller forstå lyder.Tilstanden kan være biologisk betinget, eller være påvirket av ytre forhold.

Tegnspråk. Hørselstap og grunnleggende ferdigheter.

RELATERTE BØKER