Arverett

Arverett - Peter Lødrup, John Asland | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Peter Lødrup, John Asland
DIMENSJON
9,37 MB
FILNAVN
Arverett.pdf
ISBN
8551051282394

BESKRIVELSE

Peter Lødrups klassiker Arverett blir videreført av John Asland i ny, revidert utgave. Siden sjette utgave av denne boken kom, har Arvelovutvalget avgitt NOU 2014: 1 med forslag til ny arvelov. Utvalgets forslag er fortløpende behandlet i boken der de tematisk hører hjemme. I de fem årene som er gått siden forrige utgave har det kommet en del endringer i lovgivningen som nødvendiggjør en ny utgave av boken. Arveavgiften er opphevet, statens arverett er erstattet av en ordning hvor «herreløs arv» skal komme frivillig virksomhet til gode, vi har fått en ny lov om forsvunne personer, vergemålsloven har trådt i kraft og arveloven har fått nye regler om fraværende arvinger. Syvende utgave av Arverett er oppdatert med ny rettspraksis og ny litteratur. Boken har fyldig litteraturliste og både lov-, doms- og stikkordregister.

Kort tid etter makter ikke Peder lenger å betale avdragene på gjelden, og hele gjelden forfaller dermed til betaling. Gjelden utgjør på det tidspunkt kr.

(§§ 6 - 8) § 6. Ektemaken har rett til fjerdeparten av arven når det er livsarvinger etter arvelateren. Arvehjelpen er opprettet av Advokatfirmaet Schjølberg..

RELATERTE BØKER