Distriktspolitikkens historie i Norge

Distriktspolitikkens historie i Norge - Håvard Teigen | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Håvard Teigen
DIMENSJON
3,27 MB
FILNAVN
Distriktspolitikkens historie i Norge.pdf
ISBN
9514748890376

BESKRIVELSE

Distriktspolitikkens historie i Norge beskriver utviklinga av norsk distriktspolitikk i tida etter andre verdskrigen. Den starter med gjenreisinga av Nord-Norge og viser korleis denne politikken etter kvart kom til å omfatte utkantområde i Sør-Norge med tilsvarande utviklingsproblem.Boka diskuterer korleis nettopp distriktspolitikken har vore viktig ved store vendepunkt, til dømes: Satsing på vekstsenter: Dette var eit stort stridsemne da Gerhardsen-epoken vart avløyst av Borten-regjeringa i 1965. EF-røystinga i 1972: Denne løyste ut eit distriktsopprør så sterkt at distriktspolitikken fekk ein dominerande plass i den første og viktigaste stortingsmeldinga om oljepolitikken i 1974. Den nye folkerøystinga i 1994 og dei siste vala, då distriktspolitikken har kome sterkt tilbake på dagsorden.

Dattera har overbevist henne om at det er på tide at hun selger noen av sine kjære biler, som en sjelden Model-A bergingsbil. Jordmoryrket i Norge: Fra hjelpekone til akademiker. Historien om jordmoryrket handler om mødre og barns helse, men også om kvinners inntog i utdanning og arbeidsliv.

Norge som enad, suverän stat uppstod kring år 1035.Från 1388 till 1814 var Norge i politisk union med Danmark och sedan en stat i personalunion med Sverige till 1905, för att därefter återfå sin oavhängighet. Norge Rundt har vært på lufta siden 2. oktober 1976 .

RELATERTE BØKER