Etikk i klinisk sjukepleie

Etikk i klinisk sjukepleie - Anne Kari Tolo Heggestad | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anne Kari Tolo Heggestad
DIMENSJON
6,29 MB
FILNAVN
Etikk i klinisk sjukepleie.pdf
ISBN
5165185890977

BESKRIVELSE

Praksisnær innføringsbok i etikk for sjukepleie. I boka tar forfattaren studentane med inn i klinisk sjukepleie og viser korleis etisk sensitivitet alltid må vere til stades i pasientbehandling. Forfattaren tar for seg typiske etiske utfordringar ein kan møte som sjukepleiar, for eksempel utfordringar knytt til autonomi og tvang, teieplikt, abort og avslutning av livsforlengande behandling. Ho viser korleis overordna verdiar kan kollidere i slike situasjonar, og korleis ein gjennom systematisk arbeid med etisk refleksjon kan bli tryggare i dei vala ein må ta. Etiske teoriar og etiske refleksjonsmodellar blir gjennomgått, og forfattaren viser korleis dei kan hjelpe oss å sortere tankar og argument når vi står overfor vanskelege etiske problem. Det blir også gjort greie for korleis kliniske etikk-komitear og etikkråd arbeider, og mot slutten av boka blir yrkesetiske retningslinjer, teieplikta og opplysningsplikta presentert og drøfta.

I boka tar forfattaren studentane med inn i klinisk sjukepleie og viser korleis etisk sensitivitet alltid må vere til stades i ... Les Etikk i klinisk sjukepleie boken i PDF, ePUB, MOBI format på lesclefsdor2018seoul.org nettside. Denne boken er skrevet av forfatter Anne Kari Tolo Heggestad.

Oppdatert utgave av Etikk i sykepleien. Les mer. Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

RELATERTE BØKER