Militær ledelse

Militær ledelse - Rino Bandlitz Johansen, Thomas Hol Fosse, Ole Boe | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Rino Bandlitz Johansen, Thomas Hol Fosse, Ole Boe
DIMENSJON
10,65 MB
FILNAVN
Militær ledelse.pdf
ISBN
8351827799629

BESKRIVELSE

Begrepet ledelse er tett knyttet til Forsvaret og den militære profesjon. Evnen til å utøve god ledelse har stor betydning for hvordan Forsvaret utøver sin virksomhet i fredstid og kan være avgjørende i krisesituasjoner og under militære operasjoner.Denne boken beskriver og diskuterer noen av de grunnleggende aspektene ved militær ledelse. Den tar for seg hva militær ledelse er, hva vi kan lære av de historiske linjene og hvordan vi selekterer fremtidens militære ledere. Sentralt i boken er hva som er effektiv ledelse i en militær kontekst, hva som motiverer, betydningen av makt, og hva som er årsaker og konsekvenser av uønsket og destruktiv ledelse. Videre vektlegger boken noen tema som er særlig viktige for militære organisasjoner, som profesjonsidentitet, karakterstyrker og evne til å håndtere stress, og ser på hvordan dette innvirker på utøvelsen av ledelse. Til slutt presenteres de juridiske rammene, noe som er særlig interessant i en tid der militære sjefer må balansere politiske, etiske og juridiske forhold. Boken frembringer ny kunnskap om militær ledelse og er skrevet av militære fageksperter og ledende forskere fra Forsvarets høgskole og sivile universiteter og høyskoler i Norge. Dette bidrar til at kunnskap om og forståelse for den militære profesjon forenes med den fremste forskningen for øvrig.Militær ledelse er aktuell for studenter ved militære utdanningsinstitusjoner og øvrig militært og sivilt personell, forskere, politikere og andre som er interessert i militær og operativ ledelse. Gjennom dette originale bidraget er hensikten å skape et grunnlag for å diskutere, problematisere og reflektere over eget lederskap og militær ledelse generelt.

Etter at regjeringen hadde bestemt seg for at våre maritime overvåkningsfly av typen P-3 Orion ikke skulle erstattes, og at maritim overvåkning skulle overtas av droner, kom det ingen vektige innvendinger mot nedleggelse av Andøya flystasjon (ref. Forsvarssjefens ... Militær ledelse med fordypning i elektrofag: Bachelor, 3 år : Forsvaret : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Militær ledelse med fordypning i elektronikk og data: Bachelor, 3 år : Forsvaret : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Militær ledelse med fordypning i logistikk: Bachelor, 3 år Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og luftmakt er en profesjonsutdanning tilpasset Luftforsvarets behov.

Boe er en av tre redaktører og bidragsytere til boka Militær ledelse, som kom ut på Fagbokforlaget i høst. Med en bachelorgrad innen militær ledelse vil du være kvalifisert for utfordrende og ansvarsfulle stillinger både i og utenfor Forsvaret. Etter endt utdanning er du sikret relevant jobb med fast ansettelse.

RELATERTE BØKER