Forebyggende arbeid i barnehagen

Forebyggende arbeid i barnehagen - Kari Killén | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Kari Killén
DIMENSJON
11,50 MB
FILNAVN
Forebyggende arbeid i barnehagen.pdf
ISBN
5269326253082

BESKRIVELSE

Hva er tilknytning? Hvilken konsekvens kan kunnskap om tilknytning og tidlig samspill ha for barnehagens praksis? Hvordan formidler barnet at det har det vanskelig?Det er for første gang satt et krav i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver om at personalet skal ha bevissthet om og kompetanse til å oppdage og forebygge omsorgssvikt og overgrep. Denne boken gir et kunnskapsgrunnlag for å møte dette kravet. Kompetansen bidrar til at de ansatte på best mulig måte kan se og støtte barna det gjelder, og dermed forebygge virkningene av belastende livssituasjoner - enten det dreier seg om forbigående problemer eller vansker av mer alvorlig og varig karakter.

Hensikten med min forskning er å se hvordan tilknytning kan ses som en faktor i forebyggende arbeid i barnehagen. Oppgavens problemstilling er som følger; Barnehager av høy kvalitet er et av de viktigste psykisk helsefremmende og forebyggende tiltakene vi har for førskolebarn.

I denne oppgaven anvender jeg Kvistad og Søbstads definisjon av begrepet, som er rettet direkte mot barnehage. "Med ... 10 Barnehagen arbeider systematisk med ulykkesforebyggende arbeid Det arbeides med å forholde seg til trafikk og andre sikkerhetsfremmende og ulykkesforebyggende tiltak for å skape robuste og trygge barn.

RELATERTE BØKER