Sykepleie i hjemmet

Sykepleie i hjemmet - Arvid Birkeland, Anne Marie Flovik | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Arvid Birkeland, Anne Marie Flovik
DIMENSJON
5,56 MB
FILNAVN
Sykepleie i hjemmet.pdf
ISBN
6274307845913

BESKRIVELSE

I de senere årene har kommunene fått større ansvar og flere oppgaver innenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten. Det stilles store krav til tjenestene, og ute i kommunene er hjemmesykepleien en viktig bidragsyter for å imøtekomme befolkningens rettigheter og krav.Sykepleie i hjemmet beskriver det særegne ved hjemmesykepleien og dens betydning i helse- og omsorgstjenesten. Hjemmesykepleiens funksjons- og ansvarsområde, og de spesielle utfordringene medarbeiderne møter når de skal yte helsehjelp i pasientens eget hjem, blir grundig belyst i boka. Blant temaer som utdypes, er kvalitet og sikkerhet i pasientens hjem som arbeidsarena pasient- og pårørenderettigheter samarbeid, samhandling og organisering sårstell, legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid i hjemmet hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi utfordringer når pasienten er dement, har en psykisk lidelse eller er rusavhengig den siste tiden i eget hjemBoka er skrevet med tanke på bachelorstudenter i sykepleie og i studenter i andre helsefag som har praksisstudier i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Helsehjelp er en døgntjeneste. Hjemmesykepleie er en del av kommunens helhetlige tjenestetilbud for å sikre innbyggerne nødvendig helsehjelp. Tjenesten ytes 24 timer i døgnet og er gratis.

Stamcelletransplantasjon: - Lurte på hvor raskt vi måtte komme til sykehuset. Claude Olsen sa ja til hjemmesykehus med én gang. Sykepleie i hjemmet beskriver det særegne ved hjemmesykepleien og dens betydning i helse- og omsorgstjenesten.

RELATERTE BØKER