Sølendet naturreservat i Røros

Sølendet naturreservat i Røros - Asbjørn Moen, Dag-Inge Øien | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Asbjørn Moen, Dag-Inge Øien
DIMENSJON
8,52 MB
FILNAVN
Sølendet naturreservat i Røros.pdf
ISBN
8947920836441

BESKRIVELSE

Sølendet ble i mange hundre år, helt fram til 1950, brukt til utmarksslått. Området er dominert av rik myr- og engvegetasjon som ga store høyavlinger. Etter fredningen i 1974 er 1,6 km² restaurert som slåttemark. Naturreservatet, med tre høyløer og to slåttebuer framstår i dag som et levende og variert kulturlandskap som kan oppleves gjennom to naturstier. Sølendets kalkrike jord, og kilder som tømmer kalkrikt vann ut over myrene, gir grunnlag for stor planterikdom. Spesiell interesse er knyttet til orkidéene som preger området i blomstrings tida. Orkidéen svartkurle (Nigritella nigra) har et av sine viktigste voksesteder her. Endringer i naturtypene, med og uten slått, studeres i faste prøveflater. Gjennom langtidsstudiene som har pågått i 35 år er det skaffet kunnskap om naturtypenes variasjon og produksjon. Det er gjennomført en rekke forskningsprosjekter, bl.a. fire doktorgrads arbeider i botanikk. Kunnskap fra forskningen, inkludert erfaringer fra tradisjonell bruk gitt av grunneierne, og egne erfaringer fra naturovervåking, forvaltning og formidling presenteres i dette heftet. Skriftserien Bli med ut! er et samarbeid mellom Akademika forlag og NTNU Vitenskapsmuseet med formål å formidle emner knyttet til dyre- og planteliv i Midt-Norge.

Sølendet Naturreservat har en rik vegetasjon med mer enn 500 plantearter. Naturreservatet ble opprettet i 1974 og dekker i dag godt og vel 3.000 dekar.

Etter ... Verneområder i Trøndelag er ei liste over naturverneområder, vernetype, vernedato og verneomfang (målt i dekar) som finnes i Trøndelag fylke. Lista er sortert alfabetisk innenfor hver kommune, mens kommunerekkefølgen er i henhold til kommunenumrene. Ønsker du å laste ned en Sølendet naturreservat i Røros-bok? Bra valg! På vår hjemmeside lesclefsdor2018seoul.org finner du boken Sølendet naturreservat i Røros og andre bøker av forfatteren Asbjørn Moen. Kjøp 'Sølendet naturreservat i Røros, forskning, forvaltning og formidling i 40 år' av Asbjørn Moen fra Norges raskeste nettbokhandel.

RELATERTE BØKER